Chứng thực sơ yếu lý lịch: Ở đâu? Cần gì? Hết bao nhiêu tiền?

0
22
Rate this post

1. Chứng thực sơ yếu lý lịch ở đâu?

Theo Thông tư số 01/2020/TT-BTP và Công văn số 873/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực, chứng thực sơ yếu lý lịch cá nhân sẽ được thực hiện tại các địa điểm sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Các tổ chức hành nghề công chứng.

Các cơ quan này có thẩm quyền thực hiện chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch cá nhân.

2. Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch:

Khi yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch, bạn cần tuân thủ qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Chuẩn bị căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
 • Chuẩn bị giấy tờ, văn bản sẽ ký (hồ sơ lý lịch).

Bước 2: Thực hiện thủ tục

 • Đến nơi có thẩm quyền thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch đã được liệt kê ở trên để làm thủ tục chứng thực.
 • Khi đến, bạn cần xuất trình giấy tờ đã chuẩn bị trước đó.
 • Người thực hiện chứng thực sẽ xác minh các vấn đề và điều kiện như sau:
  • Kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, đảm bảo đủ theo quy định.
  • Người yêu cầu chứng thực phải minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
  • Chứng thực không thuộc các trường hợp không được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.
 • Nếu các điều kiện trên được đáp ứng, người chứng thực yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký và thực hiện chứng thực như sau:
  • Ghi lời chứng thực chữ ký đầy đủ theo mẫu quy định.
  • Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với sơ yếu lý lịch có từ hai trang trở lên, lời chứng thực được ghi vào trang cuối. Nếu giấy tờ, văn bản có từ hai tờ trở lên, phải đóng dấu giáp lai.

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra giấy tờ và đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.
 • Quy trình chứng thực sơ yếu lý lịch cũng áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không thể ký hoặc điểm chỉ.

3. Chứng thực sơ yếu lý lịch hết bao nhiêu tiền?

Theo Quyết định 1024/QĐ-BTP năm 2018 về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực của Bộ Tư pháp, mức lệ phí chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch (bao gồm cả chứng thực điểm chỉ và trường hợp không ký, không điểm chỉ) được quy định như sau:

 • Chứng thực sơ yếu lý lịch tại Phòng Tư pháp quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh và UBND cấp xã: 10.000 đồng/trường hợp.
 • Chứng thực sơ yếu lý lịch tại các tổ chức hành nghề công chứng: Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trường hợp.

Lưu ý: Trường hợp ở đây được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một tờ sơ yếu lý lịch.

4. Không được chứng thực chữ ký sơ yếu lý lịch trong trường hợp nào?

Theo Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, không được chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch trong các trường hợp sau:

 • Người yêu cầu chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
 • Người yêu cầu chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch xuất trình giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu mà không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo.
 • Sơ yếu lý lịch chứa nội dung trái với pháp luật, đạo đức xã hội; nội dung tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc về lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức khác; vi phạm quyền công dân.
 • Sơ yếu lý lịch là hợp đồng, giao dịch.

5. Những lưu ý khi chứng thực sơ yếu lý lịch:

 • Đối với người yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch:

  • Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản sơ yếu lý lịch mà bạn ký để yêu cầu chứng thực chữ ký.
  • Đối với các mục không có nội dung trong sơ yếu lý lịch cá nhân, bạn cần gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.
 • Đối với người thực hiện chứng thực chữ ký sơ yếu lý lịch:

  • Người chứng thực chịu trách nhiệm về tính xác thực của chữ ký người yêu cầu chứng thực trong sơ yếu lý lịch.
  • Trước khi chứng thực, người thực hiện chứng thực phải kiểm tra kỹ thông tin trong sơ yếu lý lịch, so sánh với giấy tờ nhân thân của người yêu cầu để xác nhận tính khớp.
  • Khi chứng thực, người thực hiện phải gạch chéo các mục không có nội dung trong tờ khai trước khi chứng thực.
  • Chỉ khi người yêu cầu chứng thực đủ minh mẫn, nhận thức và làm chủ hành vi của mình thì mới được chứng thực chữ ký.
  • Xác định được các nội dung cần chứng thực không thuộc các trường hợp không được chứng thực chữ ký thì mới được chứng thực chữ ký.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về chứng thực sơ yếu lý lịch tại Dnulib.