Socialism và Communism

0
29
Rate this post

Hai ngày qua, mình có cơ hội tham gia một tour du lịch ở vùng Kaga, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Trong quá trình tham quan, mình đã có buổi trò chuyện thú vị với một người Nhật già tuổi đóng vai trò là thông dịch viên cho cả đoàn. Câu chuyện bắt đầu từ việc học hành và tương lai của mỗi người, nhưng sau đó, nó dẫn đến một vấn đề: sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Việc trả lời cho câu hỏi này không dễ dàng nếu ta không nghiên cứu thêm. Ban đầu, chúng tôi chỉ tự suy diễn trên ý kiến cá nhân, không có căn cứ chặt chẽ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thêm trên mạng, mình nhận ra một số điểm thú vị về hai khái niệm này.

Theo tài liệu mình đọc, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đều nói về hình thái xã hội dựa trên sở hữu công cộng thay vì sở hữu tư nhân như chủ nghĩa tư bản. Đặc điểm nổi bật của chúng là kinh tế tập trung. Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội được xem là hình thái phát triển trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản, trong khi chủ nghĩa cộng sản được coi là hình thái cao hơn (hình thái lý tưởng) của chủ nghĩa xã hội.

Về phân phối của tài nguyên trong xã hội, chủ nghĩa xã hội dựa trên năng lực, tức là phân phối dựa trên khả năng và chất lượng công việc. Trong khi đó, chủ nghĩa cộng sản dựa trên nhu cầu. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người nhận được tài nguyên dựa trên nhu cầu, bất kể khả năng lao động. Tuy nhiên, phân phối dựa trên nhu cầu là một mục tiêu khó đạt được và không thực tế. Điều này chỉ có thể thực hiện khi tất cả mọi người làm việc với lòng tự trọng và vì lợi ích chung. Chỉ khi đó, chủ nghĩa cộng sản mới có thể thực hiện được.

Tóm lại, chủ nghĩa xã hội là hình thức thực tế hơn so với chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình công cộng và kinh tế tập trung đã cho thấy không phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Điều này triệt tiêu sự cạnh tranh và không thúc đẩy sự phát triển. Tên gọi “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” chỉ đơn giản là một định danh lịch sử, không tách rời xã hội Việt Nam khỏi sự phát triển chung của thế giới. Hiện tại, chúng ta vẫn đang trong quá trình xây dựng nền tảng cơ bản của kinh tế thị trường. Còn chủ nghĩa cộng sản, có lẽ chỉ có thể tồn tại trong thiên đường.

Được chỉnh sửa bởi Dnulib.

Communism
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa