Stakeholder là gì? Vai trò của Stakeholder trong dự án Agile

0
31
Rate this post

Stakeholder là gì?

Thuật ngữ “Stakeholder” hay “các bên liên quan” được sử dụng để chỉ các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức có quan hệ quan trọng với doanh nghiệp, quan tâm đến hoạt động và thành công của dự án. Đây là những người có sự quan tâm và có khả năng chia sẻ nguồn lực và tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới doanh nghiệp. Stakeholders cũng bao gồm những bên liên quan quan trọng có ảnh hưởng hoặc quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Vai trò của Stakeholder

Vai trò của Stakeholder trong mỗi dự án phụ thuộc vào chức danh và trách nhiệm của từng bên tham gia. Sự tham gia tích cực của Stakeholder là rất quan trọng đối với sự thành công của dự án. Nếu không có sự hợp tác của Stakeholder, dự án sẽ rất khó có thể hoạt động bền vững và phát triển.

Trong dự án Scrum, sự hợp tác và đầu tư của Stakeholder đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro, thời gian và tiền bạc, cũng như tăng tỉ lệ thành công của dự án. Stakeholder trong các dự án theo mô hình Agile có thể làm việc trực tiếp với các thành viên trong nhóm Scrum, tham gia vào phiên Sprint Review để đưa ra cái nhìn khách quan và góp phần tạo ra sản phẩm phù hợp với người dùng.

Stakeholder trong dự án theo mô hình Agile

Định nghĩa về Stakeholder có thể khác nhau tùy thuộc vào từng mô hình quản lý dự án khác nhau. Trong các dự án theo mô hình Agile, đặc biệt là Scrum, Stakeholder được hiểu là những người hoặc tổ chức có kiến thức về sản phẩm, khách hàng và thường xuyên giao tiếp với Product Owner, Scrum Master và Nhà Phát triển để cung cấp thông tin và yêu cầu về dự án.

Stakeholder chính là lý do sản phẩm được tạo ra. Nhóm Scrum hiện thực hóa mong muốn và yêu cầu từ Stakeholder. Tuy nhiên, những yêu cầu của Stakeholder không luôn rõ ràng và đôi khi họ cũng không biết chính xác mình muốn gì, vì vậy cần có nhiều cuộc họp để xác định sự hiểu biết rõ ràng giữa Stakeholder và nhóm Scrum. Stakeholder tham gia vào các buổi Sprint Review và có ảnh hưởng xuyên suốt quá trình phát triển dự án.

Trong dự án Agile, Stakeholder thường là khách hàng, người dùng hoặc nhà tài trợ.

Khách hàng

Là cá nhân hoặc tổ chức trả tiền để sử dụng sản phẩm và dịch vụ của dự án. Khách hàng có thể là khách hàng nội bộ (tại cùng một tổ chức) hoặc khách hàng bên ngoài tổ chức.

Người dùng

Là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng trực tiếp sản phẩm và dịch vụ của dự án. Có thể có người dùng bên trong và bên ngoài tổ chức.

Nhà tài trợ

Người hoặc tổ chức cung cấp nguồn lực, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ cho dự án. Nhà tài trợ ủy quyền dự án bằng cách ký vào bản điều lệ dự án.

Các Stakeholder cần hiểu về phương pháp phát triển sản phẩm theo mô hình Agile để đảm bảo thành công. Đặc điểm của dự án Agile khác so với dự án truyền thống, các Stakeholder cần hiểu về quản lý dự án, tiến độ và thực hiện trong từng giai đoạn để đảm bảo thành công. Dự án Agile cho phép các Stakeholder theo dõi tiến độ sản phẩm sau mỗi Sprint và điều chỉnh tính năng sản phẩm linh hoạt để phù hợp với người dùng cuối cùng và mong muốn của mình. Điều này giúp tăng tỉ lệ thành công dự án đáng kể.

Bạn có muốn trở thành chuyên gia quản lý dự án Agile?

Học viện Agile cung cấp khóa đào tạo Quản trị dự án Agile đáp ứng các yêu cầu của các Stakeholder. Khóa học này được xây dựng dựa trên khung kiến thức PMI-ACP của Project Management Institute và Scrum Framework trong quản lý dự án. Nó cung cấp kiến thức về quản trị dự án Agile cùng với phương pháp và công cụ thực hành giúp triển khai dự án hiệu quả và tối ưu chi phí.

Khóa học dành cho:

 • Các chủ doanh nghiệp tìm kiếm phương pháp triển khai mới cho dự án và công ty
 • Quản lý dự án muốn áp dụng Agile để kiểm soát tiến độ, chi phí và thích ứng với thay đổi
 • Team Leader muốn áp dụng Agile cho đội nhóm để tăng năng suất làm việc và sự gắn kết giữa thành viên
 • R&D Manager, QA, Business Analyst, Developer muốn tìm hiểu quản lý dự án Agile để áp dụng trong công việc

Khóa học sẽ giúp bạn:

 • Có tầm nhìn bao quát về dự án hiệu quả theo chuẩn Agile
 • Định hướng một dự án chuẩn xác từ đầu
 • Nâng cao kỹ năng tổ chức đội dự án và quản lý quan hệ với bên liên quan
 • Lập kế hoạch và thực thi dự án theo Agile để quản lý rủi ro và thích ứng với thay đổi
 • Kiểm soát tiến độ và chi phí của dự án, đặc biệt đối với các dự án quy mô lớn và phức tạp
 • Nâng cao năng lực quản lý và mở rộng quản trị dự án của tổ chức

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành chuyên gia quản lý dự án Agile, hãy tham gia khóa học Quản trị dự án Agile tại Học viện Agile để nhận được kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Bài viết liên quan:

 • Các kiến thức chung về Agile & Scrum

Khóa học liên quan:

 • Khóa học Quản trị dự án Agile

Được chỉnh sửa bởi: Dnulib