Sự Học Là Gì ? Tại Sao Học Phải Đi Đôi Với Hành Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Việc Học

0
48
Rate this post

Sự học luôn là khởi nguồn cho sự cách mạng về giáo dục. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là nỗ lực tạo nhận thức cho người học để họ nhận ra vai trò của mình trong quá trình giáo dục. Bất kể chúng ta sống trong nền giáo dục tốt hay chưa đạt chất lượng, việc học vẫn cần đi đôi với khát vọng và ý nghĩa của mỗi cá nhân.

Sức mạnh của sự học

Học là công cụ quan trọng để định danh con người. Nếu không có sự học, con người trở thành một sinh vật giống nhau trong vạn vật của vũ trụ. Tuy nhiên, con người không chỉ là sản phẩm của hệ thống giáo dục mà còn là sản phẩm của chính mình. Mỗi người học không chỉ là nguyên liệu, mà còn là trung tâm của quá trình giáo dục. Người học cần phải nắm lấy sự chủ động cao nhất và biết “làm chủ” trong quá trình này.

Sự học bắt đầu từ khát vọng

Sự học của dân tộc bắt đầu từ khát vọng quốc gia. Mỗi tổ chức cũng bắt đầu sự học từ hoài bão và sứ mệnh chung mà tổ chức đó theo đuổi. Sự học của mỗi cá nhân cũng bị ảnh hưởng bởi sự học chung của môi trường xung quanh. Ví dụ, hàng trăm năm trước, nước Nhật đã thực hiện cuộc Duy Tân Minh Trị, mang tinh thần phương Tây đến với mọi người dân. Sự khao khát này đã thúc đẩy Nhật Bản hiểu và tin rằng, sự học và tiếp nhận tri thức của phương Tây là con đường ngắn nhất và khôn ngoan nhất để thành công trong cuộc đua khó tưởng tượng.

Mục tiêu của sự học

Sự học đáp ứng nhiều mục tiêu khác nhau. UNESCO đặt ra mục tiêu học để hiểu biết, làm việc, làm người và chung sống trong bối cảnh loài người sống chung. Ta có thể hiểu mục tiêu của sự học dành cho mỗi cá nhân là học làm người, học làm việc và học làm dân. Bằng cách hiểu rõ mục tiêu của việc học, ta có thể xác định nội dung và phương pháp học một cách hiệu quả.

Cách mạng sự học

Việc tham gia quá trình học đòi hỏi sự chủ động và quyết tâm của chính bản thân mỗi người. Mỗi người học cần biết “làm chủ” trong quá trình giáo dục và tự học của mình. Thông qua công nghệ quản trị sự học 2W1H, mỗi người có thể thực hiện cuộc cách mạng về sự học của mình.

Sự học là nền tảng cho niềm tin giáo dục

Việc thực hiện cuộc cách mạng về sự học không chỉ tạo ra niềm tin vào sự học mà còn tạo ra niềm tin vào giáo dục và tất cả mọi thứ. Mỗi người sẽ nhận ra rằng, họ là người chủ động trong quá trình học và có khả năng tạo ra giá trị cho cả xã hội. Sự học là nền tảng cho niềm tin vào giáo dục và thành công trong tương lai.

Bản gốc đã được chỉnh sửa bởi dnulib.edu.vn. Đọc thêm về chủ đề này tại đây.