Dự Đoán Học

0
28
Rate this post

Những Loại Mắt Trong Tu Tập

Nhục Nhãn

Nhục Nhãn là loại mắt thông thường như chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khi có ánh sáng và không thể nhìn xuyên qua những vật che phủ.

Thiên Nhãn

Thiên Nhãn là mắt tương tự như mắt của các vị thiên nhân, không giới hạn bởi ánh sáng hay những vật che phủ như tường, núi.

Huệ Nhãn

Huệ Nhãn là mắt trí tuệ, nó chiếu soi mọi mê lầm và vọng tưởng. Nó không lạc vào sự vật hay hiện tượng bên ngoài mà nhìn thấy bản chất thực sự của chúng.

Pháp Nhãn

Pháp Nhãn là mắt của Pháp luân, là bánh xe pháp giữa tất cả sự vật, hiện tượng, sự kiện trong vũ trụ.

Phật Nhãn

Phật Nhãn bao gồm bốn loại nhãn trên và hoàn toàn thông suốt.

Tâm Nhãn

Tâm Nhãn bao trùm Nhục Nhãn và có khả năng nhìn thấy cả những thứ vô hình, vô tướng mà người thường không thấy được. Nó có thể nhìn thấy vòng luân hồi, lý nhân duyên, quả báo, các cõi giới ma quỷ, thánh thần, chư Phật, Bồ Tát, và nguyên tắc vận hành của vũ trụ.

Tâm Nhãn nằm trong tâm, và chỉ có thể sử dụng tâm để nhìn thấy. Không có gian tà hoặc ám chướng nào có thể che dấu đi Tâm Nhãn. Tâm càng thanh tịnh, càng quang minh, càng sáng tỏ, Tâm Nhãn càng rõ ràng và bao trùm toàn bộ.

Tâm và thân có sự quan hệ chặt chẽ, khi thân thảnh thơi thì tâm cũng thong thả. Khi thân thư thái thì tâm thanh tịnh, khi tâm thanh tịnh thì Tâm Nhãn càng rõ ràng.

Tính Quyết Định Của Tâm Nhãn

Người tu tập khi thực hành thiền một thời gian, khi thâm nhập vào Thiền, thân tâm trở nên nhất như, khí lực được ổn định và trí tuệ chiếu soi, ngồi một chỗ mà hiểu biết về thế giới. Đó là sức mạnh của Tâm Nhãn và Thiền Định.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh của tâm là điều quan trọng để Tâm Nhãn trở nên sáng tỏ. Nhiều người tu tập thời đại này sau một thời gian thực hành không đạt được sự yên tĩnh của tâm, khí lực yên bình, thân thư thái mà lại bị loạn tâm và tạo ra huyễn cảnh. Họ thấy ma, thấy Phật hoặc những điều khác trong Thiền Định không phải vì hành động Thiền giả, mà là do tâm bị vọng niệm chi phối.

Vì vậy, các vị thiền sư từng dạy rằng “thấy Phật chém Phật, thấy ma chém ma.” Đó không phải là việc Thiền giả chém Phật hay ma, mà là việc loại bỏ những vọng niệm đó khi hành Thiền. Một vị thầy từng dạy tôi rằng “khi nhìn thấy vọng niệm, tức là không còn vọng niệm.” Dù lời dạy khác nhau, ý nghĩa không thay đổi.

Chúng ta chia sẻ những điều này về huyền cảnh và tâm nhãn trong Thiền Định trong ngày tốt lành.

~ Tử Minh

Comments

comments

P/s: Bài viết được chỉnh sửa bởi Dnulib