Thông tư tiếng Anh là gì?

0
31
Rate this post

Tiếng Anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Hiểu rõ nghĩa của các từ trong tiếng Anh là điều cần thiết để áp dụng vào học tập và cuộc sống hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thông tư tiếng Anh là gì, cách sử dụng và các từ tương ứng trong tiếng Anh thông qua các ví dụ thực tế.

Thông tư là gì?

Thông tư là một văn bản được sử dụng để giải thích và hướng dẫn thực hiện các văn bản của nhà nước và thuộc phạm vi quản lý của một ngành nhất định. Đơn giản mà nói, thông tư được dùng để hướng dẫn thực hiện Nghị định do cấp có thẩm quyền như bộ, bộ trưởng ký ban hành.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thông tư bao gồm:

 • Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để quản lý các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự về tổ chức và các vấn đề liên quan.
 • Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân để quy định các vấn đề liên quan đến tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các văn bản khác có liên quan.
 • Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nhằm chi tiết các điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của ban thường vụ Quốc hội,…
 • Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Vậy là chúng ta đã hiểu về định nghĩa thông tư theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về thông tư tiếng Anh là gì.

Thông tư tiếng Anh là gì?

Thông tư tiếng Anh được gọi là “Circulars” trong tiếng Anh. Circulars là một văn bản giải thích và hướng dẫn thực hiện các văn bản của nhà nước và thuộc phạm vi quản lý của một ngành nhất định. Đơn giản mà nói, thông tư tiếng Anh là một Nghị định được ký ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành.

Danh mục từ tương ứng với thông tư tiếng Anh

Dưới đây là danh mục các từ tương ứng với thông tư tiếng Anh:

 • Tiếng Việt: Luật – Tiếng Anh: Law
 • Tiếng Việt: Nghị quyết – Tiếng Anh: Resolution
 • Tiếng Việt: Quyết định – Tiếng Anh: Decision
 • Tiếng Việt: Nghị định hướng dẫn – Tiếng Anh: Decree guide
 • Tiếng Việt: Công văn – Tiếng Anh: Documentary
 • Tiếng Việt: Văn bản quy phạm pháp luật – Tiếng Anh: Legal documents

Ví dụ về cách sử dụng thông tư tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ “thông tư” trong tiếng Anh:

 1. The construction and issuance of Circulars are specified in the Law on the Promulgation of Legal Documents 2015. (Việc xây dựng và ban hành các Thông tư được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015).

 2. Circulars may include: Circulars promulgated by a ministry or joint circular promulgated by two or more ministries or branches. (Thông tư có thể bao gồm: Thông tư do một bộ ngành ban hành hoặc Thông tư liên tịch do hai hoặc nhiều bộ ngành ban hành).

Những thông tin trên hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tư tiếng Anh. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp và tình huống cụ thể, bạn cần sử dụng thông tư một cách phù hợp.

Được chỉnh sửa bởi: Dnulib