Vốn đầu tư là gì? Xác định vốn đầu tư và phương pháp tính vốn đầu tư?

0
52
Rate this post

Trong nền kinh tế hiện đại, đầu tư là một khía cạnh quan trọng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các nhà đầu tư cần có vốn đầu tư vững chắc và chiến lược đầu tư hợp lý. Trước khi bắt đầu đầu tư, các nhà đầu tư cần xác định vốn đầu tư và phương pháp tính vốn đầu tư. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này.

Vốn đầu tư là gì?

Vốn đầu tư là tổng số tiền và tài sản mà doanh nghiệp huy động để thực hiện dự án đầu tư. Vốn đầu tư bao gồm cả vốn pháp định và vốn vay. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc đưa vốn vào dự án dưới các hình thức như tiền mặt, tài sản bằng hiện vật, quyền về tài sản. Việt Nam bảo vệ quyền sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài về vốn đầu tư và đảm bảo việc chuyển vốn ra nước ngoài, bao gồm cả tiền gốc và lãi các khoản vay nước ngoài trong quá trình hoạt động.

Vốn đầu tư trong doanh nghiệp FDI

Cụm từ “vốn đầu tư” thường xuất hiện trong các doanh nghiệp có nguồn vốn từ nước ngoài, còn được gọi là doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment). Vốn đầu tư thường được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và liên quan mật thiết đến các dự án đầu tư cụ thể.

Phương pháp tính tổng mức vốn đầu tư

Từng giai đoạn trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật (feasibility study), tổng mức đầu tư được tính toán và xác định bằng một trong các phương pháp dưới đây:

Phương pháp xác định theo thiết kế cơ sở của dự án

Tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình được tính theo công thức sau:

V = GXD + GTB + GBT, TĐC + GQLDA + GTV + GK + GDP

Trong đó:

 • V là tổng mức đầu tư của dự án xây dựng công trình.
 • GXD là chi phí xây dựng.
 • GTB là chi phí thiết bị.
 • GBT, TĐC là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
 • GQLDA là chi phí quản lý dự án.
 • GTV là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.
 • GK là chi phí khác.
 • GDP là chi phí dự phòng.

Xác định chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng của dự án được tính dựa trên công thức sau:

GXD = GXDCT1 + GXDCT2 + … + GXDCTn

Trong đó:

 • n là số công trình, hạng mục công trình thuộc dự án.
 • GXDCT là chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình.
 • QXDj là khối lượng công tác xây dựng hoặc bộ phận kết cấu chính thứ j của công trình, hạng mục công trình.
 • Zj là đơn giá công tác xây dựng hoặc đơn giá theo bộ phận kết cấu chính thứ j của công trình.
 • GQXDK là chi phí xây dựng các công tác khác hoặc bộ phận kết cấu khác còn lại của công trình, hạng mục công trình.

Dnulib: Thư viện điện tử chất lượng cao

Hãy truy cập Dnulib để tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến đầu tư và nhiều thông tin hữu ích khác trong lĩnh vực kinh tế và tài chính. Dnulib là một thư viện điện tử uy tín, cam kết cung cấp thông tin chất lượng để hỗ trợ người đọc nâng cao hiểu biết và kiến thức về các vấn đề quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Được chỉnh sửa bởi: dnulib.edu.vn

Link: Dnulib