Vp2 là gì trong tiếng Anh ?

0
31
Rate this post

Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ V1, V2, V3 khi học tiếng Anh chưa? Đó chỉ là các cách gọi tắt cho những dạng của động từ. Nhưng thực chất, V1, V2, V3 chính là cách chia động từ trong tiếng Anh để diễn đạt thời gian và nguyên nhân. Hãy cùng khám phá bí ẩn đằng sau Vp2 nhé!

1. V1, V2, V3 trong tiếng Anh là gì?

V1, V2, V3 là các cột trong bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh. V chính là Verb (Động từ), còn các số 1, 2, 3 là chỉ số tương ứng với dạng của động từ. Cuộc hành trình này bắt đầu với:

  • V1: Động từ nguyên thể (Verb infinitive), nằm ở cột đầu tiên.
  • V2: Động từ chia ở dạng quá khứ (Past), nằm ở cột thứ hai.
  • V3: Động từ chia ở dạng quá khứ phân từ (Past Participle), nằm ở cột thứ ba.

2. Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc

Có những động từ chia theo quy tắc và những động từ không tuân theo quy tắc.

  • Động từ có quy tắc: Dạng quá khứ và quá khứ phân từ luôn kết thúc bằng -ed.

  • Động từ bất quy tắc: Dạng quá khứ và quá khứ phân từ không tuân theo bất cứ quy tắc nào.

3. Một số ví dụ về V1, V2, V3 trong tiếng Anh

3.1 Một số động từ có quy tắc

Có những động từ chia theo quy tắc bằng việc thêm -ed vào cuối từ để tạo ra dạng quá khứ và quá khứ phân từ.

V1

3.2 Một số động từ bất quy tắc

Có những động từ không tuân theo quy tắc chung và có các dạng quá khứ và quá khứ phân từ riêng biệt.

V2

3.3 Một số động từ bất quy tắc khác

Còn một số động từ bất quy tắc khác có các quy tắc chia khác nhau.

V3

Với những thông tin trên đây, hi vọng bạn có thêm kiến thức về Vp2 trong tiếng Anh. Xem thêm tại dnulib.edu.vn để khám phá thêm nhiều kiến thức bổ ích về ngôn ngữ và văn hóa.