What là gì? What nghĩa là gì trong tiếng Anh, tiếng Việt?

0
38
Rate this post

Bạn đã bao giờ tự hỏi về ý nghĩa của từ “What” trong tiếng Anh chưa? Từ “What” không chỉ có một nghĩa duy nhất, mà còn có nhiều chức năng khác nhau. Xin mời bạn tìm hiểu thêm về “What là gì” trong tiếng Anh và tiếng Việt.

What nghĩa Tiếng Việt là gì?

1. What là gì trong tiếng Anh?

Để đơn giản, chúng ta có thể hiểu “What” là “cái gì”, “What có nghĩa là gì”, “cái gì”, hoặc “những gì”. Tương tự như các từ “Where” và “Why”, từ “What” được dùng để đặt câu hỏi.

2. Cách sử dụng từ What

Như đã đề cập ở trên, “What” có thể là một tính từ, trạng từ, thán từ, và cả đại từ. Mỗi chức năng mang đến cách sử dụng “What” khác nhau trong câu tiếng Anh.

 • Tính từ: “What” có thể là một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đứng sau nó, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về danh từ đó.

Ví dụ: “What time is it?” (Mấy giờ rồi?).

 • Trạng từ: “What” là một trạng từ được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ, hoặc thậm chí có thể mô tả cho cả câu.

Ví dụ:

 • “What does he care about?” (Anh ấy quan tâm đến điều gì?).

 • “What does it matter?” (Nó mờ cái gì?).

 • Đại từ: Trong tiếng Anh, “What” là một đại từ được sử dụng để thay thế cho danh từ trong câu, nhằm tránh lặp từ một cách hiệu quả.

Ví dụ:

 • “What we need is commitment.” (Những gì chúng tôi cần là sự cam kết).

 • “What is that?” (Đó là gì?).

 • Thán từ: “What” cũng có thể được sử dụng như một thán từ để thể hiện tình cảm, cảm xúc của người nói, người viết. “What” được dùng để nhấn mạnh một điều gì đó, có thể là một lời khen.

Ví dụ:

 • “What a great suggestion!” (Thật là một gợi ý tuyệt vời).

3. Các mẫu câu sử dụng từ What

Ngoài “What là gì” và cách sử dụng từ “What” đã được đề cập ở trên, dưới đây là một số mẫu câu phổ biến sử dụng từ “What” để bạn có thể áp dụng khi viết hay giao tiếp tiếng Anh.

 • “What time…?” (Câu hỏi về thời gian).
 • “What kind of/What sort of…?” (Câu hỏi về tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng).
 • “What do you think of (about)…?” (Bạn nghĩ gì về…).
 • “What if…?” (Sẽ như thế nào nếu…).
 • “What… for?” (Để làm gì).
 • “What about + Noun/Noun phrase/V-ing…?”
 • “What makes + be + S?”
 • “What + would + S + like?” (Hỏi về ước muốn, sở thích một cách lịch sự và trang trọng thay cho từ “want”).
 • “What + a/an + Adj + Noun + S + V!” (Sử dụng làm câu cảm thán về sự việc, hiện tượng, hoặc người nào đó).
 • “What + to be + S + like?” (Như thế nào, tương đương với phó từ “How”).
 • “What happened?” (Xảy ra chuyện gì vậy?).
 • “Guess what?” (Đoán xem là gì nào?).
 • “So what?” (Thì đã sao nào?).

Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về “What là gì” và cách sử dụng từ “What” trong tiếng Anh. Để nâng cao trình độ tiếng Anh, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều từ vựng khác trên trang web dnulib.edu.vn.


Được chỉnh sửa bởi dnulib.edu.vn. Xem bài viết gốc tại đây.