Bản đồ tỉnh Bắc Ninh chi tiết mới nhất 2023

0
34
Rate this post

Tổng quan về tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Tỉnh Bắc Ninh
Vùng: Đồng bằng sông Hồng
Dân số: 1.368.840 (cập nhật 2019)
Diện tích: 822,7 km²
Mật độ dân số: 1.664 người/km²
Biển số xe: 13 và 99
Mã vùng điện thoại: 222
Logo biểu trưng:

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Danh sách huyện và thị xã thuộc tỉnh Bắc Ninh:

 • Thành phố Bắc Ninh
 • Thị xã Từ Sơn
 • Huyện Gia Bình
 • Huyện Lương Tài
 • Huyện Quế Võ
 • Huyện Thuận Thành
 • Huyện Tiên Du
 • Huyện Yên Phong

Bản đồ Bắc Ninh trực tuyến

Bạn có thể truy cập vào bản đồ Bắc Ninh trực tuyến để xem thông tin về các đơn vị hành chính và ranh giới giữa chúng. Bản đồ này được xây dựng bởi Địa Ốc Thông Thái và hiển thị các đơn vị hành chính dưới các màu sắc riêng biệt. Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh và xem chi tiết tuyến đường và tòa nhà trên bản đồ.

Nguồn: Nền bản đồ được lấy từ các bản đồ uy tín như Open Street Map (OSM), Arcgisonline, Google Map, Wmflabs… Dữ liệu ranh giới hành chính được tổng hợp từ các nguồn Database of Global Administrative Areas, Global Map of Vietnam ©ISCGM, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Các đơn vị hành chính trực thuộc trên bản đồ Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh

 • Đại Phúc
 • Đáp Cầu
 • Hạp Lĩnh
 • Hòa Long
 • Khắc Niệm
 • Khúc Xuyên
 • Kim Chân
 • Kinh Bắc
 • Nam Sơn
 • Ninh Xá
 • Phong Khê
 • Suối Hoa
 • Thị Cầu
 • Tiền An
 • Vạn An
 • Vân Dương
 • Vệ An
 • Võ Cường
 • Vũ Ninh

Bản đồ thành phố Bắc Ninh.
Ảnh: Dnulib

Bản đồ thành phố Bắc Ninh (Kích thước lớn).
Ảnh: Dnulib

Thành phố Từ Sơn

 • Châu Khê
 • Đình Bảng
 • Đồng Kỵ
 • Đông Ngàn
 • Đồng Nguyên
 • Hương Mạc
 • Phù Chẩn
 • Phù Khê
 • Tam Sơn
 • Tân Hồng
 • Trang Hạ
 • Tương Giang

Bản đồ Thành phố Từ Sơn.
Ảnh: Dnulib

Bản đồ Thành phố Từ Sơn (Kích thước lớn).
Ảnh: Dnulib

Huyện Gia Bình

Huyện Gia Bình thành lập ngày 1/9/1999, có diện tích 107,6 km², dân số 105.015 người, và mật độ dân số là 976 người/km². Huyện Gia Bình gồm 14 đơn vị hành chính cấp phường xã, trong đó có 1 thị trấn và 13 xã.

Bản đồ huyện Gia Bình.
Ảnh: Dnulib

Huyện Lương Tài

Huyện Lương Tài có diện tích 105,9 km², dân số 105.550 người, và mật độ dân số là 997 người/km². Huyện Lương Tài gồm 14 đơn vị hành chính cấp phường xã, trong đó có 1 thị trấn và 13 xã.

Bản đồ huyện Lương Tài.
Ảnh: Dnulib

Huyện Quế Võ

Huyện Quế Võ thành lập ngày 10/4/2023, có diện tích 155,11 km², dân số 219.929 người, và mật độ dân số là 1.418 người/km². Huyện Quế Võ gồm 21 đơn vị hành chính cấp phường xã, trong đó có 1 thị trấn và 20 xã.

Bản đồ huyện Quế Võ.
Ảnh: Dnulib

Bản đồ huyện Quế Võ (Kích thước lớn).
Ảnh: Dnulib

Huyện Thuận Thành

Huyện Thuận Thành thành lập ngày 10/4/2023, có diện tích 117,83 km², dân số 199.577 người, và mật độ dân số là 1.694 người/km². Huyện Thuận Thành gồm 18 đơn vị hành chính cấp phường xã, trong đó có 1 thị trấn và 17 xã.

Bản đồ huyện Thuận Thành.
Ảnh: Dnulib

Bản đồ huyện Thuận Thành (Kích thước lớn).
Ảnh: Dnulib

Huyện Tiên Du

Huyện Tiên Du có diện tích 95,6 km², dân số 184.186 người, và mật độ dân số là 1.927 người/km². Huyện Tiên Du gồm 14 đơn vị hành chính cấp phường xã, trong đó có 1 thị trấn và 13 xã.

Bản đồ huyện Tiên Du.
Ảnh: Dnulib

Bản đồ huyện Tiên Du (Kích thước lớn).
Ảnh: Dnulib

Huyện Yên Phong

Huyện Yên Phong có diện tích 96,9 km², dân số 211.048 người, và mật độ dân số là 2.177 người/km². Huyện Yên Phong gồm 14 đơn vị hành chính cấp phường xã, trong đó có 1 thị trấn và 13 xã.

Bản đồ huyện Yên Phong.
Ảnh: Dnulib

Bản đồ huyện Yên Phong (Kích thước lớn).
Ảnh: Dnulib

Xem thêm