Propan (C3H8): Tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng và cách điều chế

0
38
Rate this post

Propan (C3H8) – một chất khí không màu, không mùi, là một hyđrocacbon no thuộc dãy đồng đẳng của ankan. Với công thức phân tử C3H8, propan được tạo thành từ xử lý khí tự nhiên và lọc dầu, nên nguồn gốc chính của propan là khí tự nhiên và dầu mỏ.

Tính chất vật lý và hóa học của Propan (C3H8)

Propan có tính chất vật lý đặc trưng như không tan trong nước và tan tốt trong dung môi không phân cực như dầu, mỡ. Với tính chất hóa học, propan có khả năng phản ứng thế bởi halogen và có thể tách các liên kết C-C và C-H dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác. Khi đốt, propan tạo ra CO2, H2O và tỏa nhiều nhiệt. Tuy nhiên, nếu không đủ oxi, propan còn gây ra các chất độc hại như CO và than muội.

Điều chế Propan (C3H8)

Propan có thể được điều chế trong phòng thí nghiệm thông qua các phản ứng hóa học. Trong công nghiệp, propan được tách từ khí thiên nhiên, khí đồng hành hoặc từ các sản phẩm khí được hình thành trong quá trình nứt dầu mỏ.

Ứng dụng của Propan (C3H8)

Propan (C3H8) có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nó được sử dụng làm chất làm lạnh, nhiên liệu đẩy, nhiên liệu hóa dầu và nhiên liệu cho xe ô tô. Propan cũng được sử dụng trong công nghiệp hàn sắt, làm nhiên liệu cho khí cầu nóng và trong tổng hợp hữu cơ để điều chế các hợp chất khác nhau như propan, nitro metan.

Propan (C3H8) và sức khỏe

Propan lỏng có thể gây ra những vết bỏng nặng trên da trong trường hợp tiếp xúc.

Bài tập liên quan đến Propan (C3H8)

  • Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu?
  • Tính phần trăm propan đã phản ứng trong một phản ứng hóa học.
  • Xác định công thức phân tử của hai ankan trong một hỗn hợp X.

Để tìm hiểu thêm về Propan (C3H8) và các chủ đề liên quan, hãy truy cập Dnulib.

Được chỉnh sửa bởi: Dnulib. Xem chi tiết tại đây.