Cấp tín dụng là gì? Các hình thức cấp tín dụng phổ biến hiện nay

0
38
Rate this post

Vấn đề cấp tín dụng là gì có thể được hiểu đơn giản là mức hạn mức mà khách hàng có thể vay theo một số phương thức cụ thể. Trên thị trường hiện nay, hình thức cấp tín dụng rất đa dạng và phù hợp với mục đích của từng khách hàng. Có thể kể đến như cấp tín dụng ngắn hạn, cấp hạn mức thấu chi, cho thuê tài chính và nhiều hình thức khác. Trong số đó, phương thức cho thuê tài chính được ngày càng phổ biến bởi lợi ích mà nó mang lại cho khách hàng trong cả trung và dài hạn.

Quy định và điều kiện hoạt động cấp tín dụng

Nhiều khách hàng đến với các dịch vụ cho vay tiền và thế chấp của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nhưng chưa thực sự hiểu rõ về bản chất của quy định hoạt động cấp tín dụng. Điều này là rất nguy hiểm và có thể tiềm ẩn những rủi ro cả cho ngân hàng và người đi vay.

Trong phần này, ACB Leasing sẽ giải đáp những thắc mắc về cấp tín dụng là gì và công việc của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng và vai trò của nó

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng có thể là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Giới hạn cấp tín dụng và quy định điều kiện

Giới hạn cấp tín dụng được quy định rõ trong Luật Các tổ chức tín dụng 2010 như sau:

 • Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không vượt quá 15% số vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.
 • Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nhà nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Nói chung, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại và tổng mức dư nợ của khách hàng và người có liên quan không vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại.

Khái niệm giới hạn cấp tín dụng

Định nghĩa cấp tín dụng và một số hình thức

Dựa trên khoản 14 Điều số 4 của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, định nghĩa về cấp tín dụng như sau:

“Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.”

Cấp tín dụng là một thuật ngữ tài chính

Các hoạt động cấp tín dụng

 • Cho vay: Là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
 • Chiết khấu: Là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá trị khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.
 • Tái chiết khấu: Là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá trị khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.
 • Bảo lãnh ngân hàng: Là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận.
 • Bao thanh toán trong nước, bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế: Là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Cho thuê tài chính: Theo Điều 113 Luật Các tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng trung hạn, dài hạn dựa trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên.
 • Ngoài ra còn một số hoạt động khác được áp dụng tùy trường hợp theo quy định của pháp luật.

Các hình thức cấp tín dụng phổ biến ngày nay

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn tái thiết hoạt động kinh doanh ngày một tăng, các tổ chức tín dụng đã đa dạng hóa sản phẩm vay vốn cho từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

1. Cấp tín dụng ngắn hạn theo món

Hình thức cấp hạn mức ngắn hạn theo món giúp doanh nghiệp có thể nhận một hạn mức tín dụng có thời hạn lên đến 12 tháng. Tuy nhiên, để được duyệt khoản vay, khách hàng cần có hoạt động tài chính ổn định, khả năng thế chấp tài sản, mục đích sử dụng vốn và kế hoạch kinh doanh rõ ràng.

Hạn mức tín dụng định kỳ lên đến 12 tháng

2. Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn là dạng vay nhỏ không giới hạn số lần rút vốn trong một năm. Tuy nhiên, tổng giá trị các khoản vay không được vượt quá hạn mức tín dụng đã được cấp. Khi đến gần hạn mức, khách hàng cần thanh toán khoản vay để nhận một hạn mức vay mới.

3. Cấp hạn mức thấu chi

Cấp hạn mức thấu chi cho phép doanh nghiệp chi tiêu vượt quá số tiền hiện có trong tài khoản thanh toán để đáp ứng các nhu cầu của hoạt động kinh doanh. Hạn mức thấu chi phụ thuộc vào độ uy tín của khách hàng đối với tổ chức tín dụng.

Hạn mức thấu chi cho phép chi tiêu vượt mức

4. Cấp tín dụng để đầu tư dự án mới

Cấp tín dụng đầu tư dự án mới là hình thức cấp tín dụng dài hạn. Doanh nghiệp sử dụng khoản vay này để đầu tư và phát triển các dự án nhỏ hoặc lớn. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được tư vấn, hỗ trợ thẩm định và lập phương án tài chính cũng như dòng tiền cho tương lai. Một số lĩnh vực thường được đầu tư và có khả năng sinh lời như: phương tiện vận tải (container, máy bay, xe khách,…).

5. Cấp tín dụng cho dự án đã đầu tư

Để được cấp tín dụng cho các dự án đã đầu tư, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng, nâng cấp hoạt động kinh doanh sẽ được ngân hàng hỗ trợ cấp tín dụng dài hạn. Đồng thời, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, ngân hàng có thể tư vấn giá trị dự án để doanh nghiệp tham khảo.
 • Doanh nghiệp cần vay vốn để tái cấu trúc khoản vay tại tổ chức tín dụng khác.

6. Cấp tín dụng bằng hình thức cho thuê tài sản

Ngoài các hình thức cấp tín dụng trước đó, khách hàng cũng có thể nhận hạn mức tín dụng thông qua hình thức cho thuê tài chính. Thị trường cho thuê tài chính đang ngày càng phát triển và được thực hiện bởi các đơn vị thuộc ngân hàng. Công ty cho thuê tài chính sẽ mua máy móc, thiết bị sản xuất và phương tiện vận tải cho doanh nghiệp thuê lại và sau đó thanh toán tiền thuê.

Cho thuê tài chính đang là xu thế

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng

Theo Điều 10 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm:

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng

 • Tham gia bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và chi nhánh.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, bảo đảm thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi suất của các khoản tiền gửi.
 • Từ chối việc kiểm tra, trích chuyển tiền gửi cho khách hàng, phong tỏa, cầm giữ, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.
 • Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ, các quyền, nghĩa vụ của khách hàng đối với từng sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng.
 • Công bố thời gian giao dịch chính thức và không được tự ý giao dịch vào thời gian đã công bố.

Cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin cho chủ tài khoản về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa thuận với chủ tài khoản.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho ngân hàng nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và được ngân hàng nhà nước cung cấp thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của ngân hàng nhà nước.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bảo mật thông tin của tổ chức tín dụng

 • Nhân viên, người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài sản gửi, tiền gửi, tài khoản, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng

Cho thuê tài chính – Giải pháp cấp tín dụng trung và dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp

Dịch vụ cho thuê tài chính là một giải pháp tài trợ trung và dài hạn mà khách hàng có thể xem xét. Dịch vụ này phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh) đang mong muốn mở rộng sản xuất. Sở dĩ có thể nhận định như vậy là vì những ưu điểm sau:

 • Cho thuê tài chính giúp khách hàng có thể bổ sung nguồn vốn để mua máy móc, trang thiết bị để sản xuất và tạo lợi nhuận.
 • Phù hợp với kế hoạch trung và dài hạn.
 • Thuê tài chính không yêu cầu khách hàng phải thế chấp tài sản.
 • Khách hàng có quyền sử dụng đối với tài sản cho thuê tài chính. Sau khi hợp đồng kết thúc, khách hàng được chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản đó.
 • Công ty cho thuê tài chính có mạng lưới nhà cung cấp rộng, uy tín và đội ngũ chuyên gia có trình độ về kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn thiết bị, máy móc.

Dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing

Hiện nay, ACB Leasing là một trong những công ty cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính đối với tài sản động sản. Mặc dù có 100% vốn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ACB Leasing được xếp vào danh sách các tổ chức phi ngân hàng. Quý khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing vì:

 • ACB Leasing có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cho thuê mua và có sự uy tín.
 • Liên kết với 347 chi nhánh của ACB nhằm tối đa hóa khả năng tiếp cận khách hàng trên toàn quốc.
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao, luôn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing, cũng như các tổ chức cho thuê khác, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ trong việc quản lý vốn lưu động của mình.

Tuy nhiên, ACB Leasing có những điểm đặc biệt khi khách hàng lựa chọn dịch vụ thuê tài chính tại đây:

 • Không cần tài sản thế chấp: Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần nguồn vốn mà không có tài sản thế chấp, dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing là giải pháp tối ưu.
 • Yêu cầu đầu tư ban đầu ít hơn: ACB Leasing có chương trình tài trợ tối đa đối với sản phẩm xe lên đến 90% và 85% giá trị thiết bị – máy móc.
 • Thời gian tài trợ lên đến tối đa 84 tháng: ACB Leasing giúp khách hàng chủ động về nguồn vốn cho các mục đích cần thiết.
 • Quy trình hỗ trợ cho thuê tài chính nhanh chóng: ACB Leasing có quy trình đơn giản và nhanh chóng để giúp khách hàng sắp xếp thời gian một cách thuận lợi.

=> Tìm hiểu hồ sơ cho thuê tài chính của ACB Leasing.

Cấp tín dụng là gì? Cấp tín dụng là một trong những thỏa thuận tài chính thường được các doanh nghiệp sử dụng để xoay vòng vốn trong hoạt động kinh doanh. Một trong những hình thức phổ biến của cấp tín dụng là hoạt động cho thuê tài chính. Đây là giải pháp tài chính hiệu quả mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn để bổ sung vốn lưu động trong trung và dài hạn. ACB Leasing tự hào là công ty cho thuê tài chính uy tín, có thể giúp khách hàng mở rộng hoạt động sản xuất với mức tài trợ tốt nhất. Vì vậy, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về các dịch vụ cho thuê mua phù hợp!

Đặc biệt, hãy truy cập Dnulib để tìm hiểu các dịch vụ tài chính hỗ trợ và đáng tin cậy của chúng tôi.