Quyền uy do trừng phạt mang lại (Coercive Power) là gì?

0
29
Rate this post

Giới thiệu về Quyền Uy Do Trừng Phạt Mang Lại

Quyền uy do trừng phạt mang lại, trong tiếng Anh gọi là Coercive Power, là một hình thức quyền uy được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quân đội và chính trị. Trong doanh nghiệp, tuy quyền uy do trừng phạt mang lại ít được sử dụng, nhưng nó vẫn có thể có ảnh hưởng đáng kể.

Lợi Ích và Hạn Chế Của Quyền Uy Do Trừng Phạt Mang Lại

Các nhà lãnh đạo thường tạo ra quyền uy dựa trên cơ sở trừng phạt bằng cách đe dọa hoặc cảnh báo về hậu quả nếu cấp dưới không tuân thủ các chính sách và qui định. Tuy nhiên, khả năng tuân thủ sẽ chỉ xảy ra nếu những đe dọa này được lãnh hội một cách nghiêm túc và các biện pháp trừng phạt được thực thi một cách nghiêm khắc.

Việc thể hiện một cam kết mạnh mẽ đối với trừng phạt là quan trọng để duy trì lòng tin và uy tín. Tuy nhiên, sự thành công của quyền uy do trừng phạt sẽ phụ thuộc vào khả năng của cấp dưới để hiểu và chấp nhận các chính sách và qui định.

Thực Hiện Quyền Uy Do Trừng Phạt Mang Lại

Để sử dụng quyền uy dựa trên cơ sở trừng phạt một cách hiệu quả, các nhà lãnh đạo cần tuân thủ một số nguyên tắc và biện pháp sau:

  • Giải thích rõ ràng các chính sách và qui định, giúp cấp dưới hiểu rõ hậu quả nếu vi phạm.
  • Xử lý các vi phạm kịp thời và công bằng, không thiên vị bất kỳ cá nhân nào.
  • Đưa ra cảnh báo bằng văn bản hoặc lời nói trước khi tiến hành trừng phạt.
  • Bảo mật thông tin riêng tư và tránh đe dọa không cần thiết.
  • Giữ bình tĩnh và tránh đưa ra những phán quyết cá nhân.
  • Thể hiện sự chân thành và hỗ trợ cấp dưới trong tuân thủ các qui định.
  • Mời cấp dưới tham gia vào quá trình thảo luận và giải quyết vấn đề để tạo đồng thuận.

Tuy nhiên, lãnh đạo cần cân nhắc khi sử dụng quyền uy dựa trên cơ sở trừng phạt, vì phương pháp này có thể gây ra hậu quả tiêu cực và tạo ra mâu thuẫn trong mối quan hệ.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: dnulib.edu.vn

Để biết thêm thông tin về quản trị kinh doanh và các chủ đề liên quan, bạn có thể truy cập trang web Dnulib.