Mục lục

0
29
Rate this post

Công ty chứng khoán đã có một sự tồn tại lâu đời, đã mang đến nhiều thay đổi quan trọng cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đóng góp to lớn trong việc cung cấp dịch vụ và công cụ cho nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về vai trò của các công ty chứng khoán. Qua bài viết này, bạn sẽ được tiếp cận những kiến thức về vai trò và nhiệm vụ của các công ty chứng khoán (CTCK).

Khái niệm công ty chứng khoán là gì?

Theo định nghĩa tại thông tư 210/2012/TT-BTC, công ty chứng khoán là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán. Công ty chứng khoán có thể thực hiện các nghiệp vụ như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và nhiều nghiệp vụ khác.

Các công ty chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường chứng khoán. Nhờ công ty chứng khoán, nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm chứng khoán được phát hành.

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán hiện nay

Để trở thành một công ty chứng khoán hợp pháp theo quy định của pháp luật, công ty phải đáp ứng những điều kiện sau:

  • Công ty phải có trụ sở làm việc đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh.
  • Vốn điều lệ của công ty phải là vốn thực góp, không thể chủ quan. Vốn điều lệ cần phải ít nhất bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật. Cụ thể, vốn điều lệ của công ty tư vấn đầu tư chứng khoán là 10 tỷ đồng, công ty môi giới chứng khoán yêu cầu vốn điều lệ 25 tỷ đồng, công ty tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán yêu cầu lần lượt 100 tỷ đồng và 165 tỷ đồng.
  • Người quản lý của công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định.
  • Cần có ít nhất ba cá nhân hành nghề chứng khoán trong mỗi nghiệp vụ được cấp phép hoạt động.
  • Phải đáp ứng các điều kiện về cơ cấu cổ đông và thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.
  • Phải đáp ứng các điều kiện đối với cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty.
  • Đáp ứng các điều kiện đối với tổ chức và tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập công ty.

Hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán

Trong lĩnh vực chứng khoán, có rất nhiều hoạt động. Do đó, một công ty chứng khoán có thể thực hiện một hoặc một số hoạt động. Các hoạt động này bao gồm tư vấn đầu tư, tự doanh, môi giới và bảo lãnh. Tuy nhiên, để được cấp phép kinh doanh, công ty cần đảm bảo các quy định và yêu cầu về vốn điều lệ của từng hoạt động.

HoatDongKinhDoanh

Vai trò của các công ty chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau, bao gồm nhà đầu tư, doanh nghiệp, thị trường và cơ quan quản lý. Vai trò của các công ty chứng khoán cũng có những điểm đặc trưng riêng tùy thuộc vào từng chủ thể khác nhau.

Vai trò đối với nhà đầu tư

Công ty chứng khoán đóng vai trò trung gian giúp nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch với thị trường. Qua hoạt động tư vấn và môi giới, công ty kết nối các nhà đầu tư. Đặc biệt, với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, công ty chứng khoán cung cấp thông tin hữu ích, từ phân tích thị trường, ngành nghề cho đến doanh nghiệp. Từ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định và lựa chọn sáng suốt.

Vai trò đối với doanh nghiệp

Nhờ sự hỗ trợ từ các công ty chứng khoán, cổ phiếu của doanh nghiệp được tiếp cận dễ dàng đến nhà đầu tư. Ngoài ra, công ty chứng khoán còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phát hành chứng khoán thành công. Các công ty chứng khoán có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc huy động vốn từ thị trường cho các doanh nghiệp.

Vai trò đối với thị trường

Các công ty chứng khoán là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của thị trường chứng khoán. Các công ty này đóng vai trò tạo lập giá cổ phiếu và giúp tăng tính thanh khoản của tài sản tài chính. Tại thị trường sơ cấp, công ty chứng khoán định giá cổ phiếu doanh nghiệp và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thành công. Tại thị trường thứ cấp, công ty chứng khoán thực hiện hoạt động tự doanh để điều chỉnh giá cổ phiếu trên thị trường và nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu.

Vai trò đối với cơ quan quản lý

Các công ty chứng khoán là nguồn thông tin quan trọng cho cơ quan quản lý thị trường. Các cơ quan quản lý thường cập nhật thông tin từ công ty chứng khoán để đưa ra các điều chỉnh phù hợp và kịp thời. Ngoài ra, khi phát hiện thông tin và hành vi sai lệch trên thị trường, các công ty chứng khoán có thể phối hợp với cơ quan quản lý để xử lý và loại bỏ ngay lập tức.

Bài viết này đã giới thiệu với bạn công việc và vai trò của công ty chứng khoán. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ hữu ích với bạn. Đừng quên ghé thăm Dnulib để trở thành một nhà đầu tư thông thái và an lành nhé.