Sự khác nhau giữa giám đốc điều hành (CEO) và giám đốc vận hành (COO)

0
33
Rate this post

Bạn có thể đã từng nghe nhắc đến các chức danh CEO (Chief Executive Officer) và COO (Chief Operating Officer). Tuy nhiên, có thể bạn chưa hiểu rõ chúng là gì và sự khác nhau giữa hai chức danh này là gì. Để giải đáp những thắc mắc ấy, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Giám đốc điều hành là ai?

Giám đốc điều hành, hay CEO, là chức danh có quyền lực cao nhất trong một công ty. CEO có thể ra quyết định trong mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm đưa ra các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh, cũng như báo cáo kết quả kinh doanh cho Hội đồng quản trị.

CEO thường là người trung gian giữa Hội đồng quản trị và các hoạt động kinh doanh. Họ không chỉ là người lãnh đạo doanh nghiệp, mà còn đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động truyền thông và quảng bá.

CEO có quyền xử lý mọi vấn đề trong công ty và của các bộ phận, và cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của CEO là đưa ra các chiến lược kinh doanh và xây dựng các giải pháp thực thi hiệu quả để doanh nghiệp ngày càng phát triển và vươn ra thị trường quốc tế.

Giám đốc vận hành là ai?

Giám đốc vận hành, hay COO, là người chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty và báo cáo công việc cho CEO.

COO thường chỉ xuất hiện trong các công ty lớn, nhằm giúp giảm bớt công việc cho CEO. Các công ty nhỏ không thường xuyên cần đến chức vụ này. Một cách đơn giản, COO có thể được hiểu là chức vụ nhỏ hơn CEO. Nếu CEO có thể được gọi là “Tổng giám đốc”, COO sẽ là “Phó tổng giám đốc”.

Vai trò của giám đốc vận hành là điều hành bộ máy tổ chức của công ty, thiết lập chính sách, văn hóa và tầm nhìn. Họ cũng phải quản lý hiệu quả công việc của các bộ phận, thực hiện các chính sách và chiến lược của doanh nghiệp. Một số công ty ủy quyền COO để thực hiện tất cả các công tác quản lý hoạt động kinh doanh, xây dựng chính sách và định hướng kinh doanh đúng pháp luật. Với công việc đặc thù như vậy, COO cần có khả năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.

Sự khác nhau giữa CEO và COO

Mặc dù đều là hai chức danh quản lý cấp cao, nhưng giữa CEO và COO có những khác biệt rõ rệt, như sau:

  1. Vai trò: CEO đứng đầu doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước mọi thành công hay thất bại của công ty, trong khi COO hỗ trợ CEO trong việc vận hành các công việc hàng ngày.

  2. Chức năng: CEO điều hành và phát triển doanh nghiệp ở tầm chiến lược, trong khi COO tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày trong công ty.

  3. Quyền hạn: CEO có quyền điều hành lớn nhất và đưa ra các quyết định quan trọng trong công ty, trong khi COO có quyền điều hành đứng thứ hai sau CEO và làm việc theo sự chỉ đạo của CEO.

Đó chính là sự khác nhau đáng chú ý giữa CEO và COO. Cả hai chức danh này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và vận hành công ty.

Được chỉnh sửa bởi Dnulib.