Khác nhau giữa Create và Made

0
51
1/5 - (1 bình chọn)

Sự khác biệt giữa ‘create’ và ‘made’ là gì? ‘To have created something’ có nghĩa tương tự như ‘having made something’, có thể dịch là ‘tạo ra thứ gì đó’. Chúng là từ đồng nghĩa, nhưng vẫn có sự khác biệt về từ loại và hoàn cảnh sử dụng mà trong đó dùng từ này thay thế từ kia sẽ thích hợp hơn. Để hiểu khi nào cần sử dụng ‘create’ hoặc ‘make’, trước tiên cần phải hiểu thêm về nguồn gốc của các từ này.

Make

‘Make’ là một động từ rất thông dụng trong tiếng Anh. Nó thường được thấy trong các nhóm và cụm động từ, như là ‘to make dinner’. Nó có nghĩa là định hình thứ gì đó bằng cách ghép các bộ phận lại với nhau và kết hợp các vật liệu, giống như xây dựng thứ gì đó. Ví dụ:

If you join three lines together, it makes a triangle.

(Nếu nối 3 cạnh lại với nhau, nó sẽ tạo ra một tam giác.)

Nó cũng có thể được sử dụng theo nghĩa ít cụ thể hơn, như đưa ra một tình huống đặc thù. Ví dụ:

Our mean neighbor made trouble between us.

(Hàng xóm ích kỷ của gây ra rắc rối giữa chúng tôi.)

‘Make’ còn có một ý nghĩa khác trừu tượng hơn, như là đạt được, thành công, có được hoặc chiếm được điều gì đó. Ví dụ:

We made it home before it began to rain.

(Chúng tôi thành công về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.)

‘Made’ là dạng quá khứ của ‘make’, nhưng nó có thể được dùng với một nghĩa đặc biệt. Nghĩa đó là ‘được tạo ra hoặc định hình tại một nơi cụ thể’. Ví dụ:

These shoes are Italian-made.

(Những đôi giày này được sản xuất tại Ý.)

Thường thì có một dấu gạch nối giữa ‘nơi tạo ra’ đó và ‘made’. Nó còn có thể mang nghĩa ‘được tạo ra hoặc định hình sử dụng một quá trình riêng, như trong từ ghép thông dụng ‘homemade’. Ví dụ:

The pie is machine made, but it tastes homemade.

(Cái bánh được làm bằng máy, nhưng nó ngon như nhà làm.)

Create

‘Create’ là một động từ có nghĩa là mang một cái gì đó tới với sự tồn tại hoặc khiến một cái gì đó mới tồn tại. Ví dụ:

He created this bookshelf all by himself.

(Anh ấy tự bản thân dựng nên chiếc kệ sách này.)

Nó cũng có thể mang nghĩa bóng, chẳng hạn như ‘mang lại hoặc gây ra một tình huống do hành động của một người’. Ví dụ:

He created this mix up, and now everyone is confused.

(Anh ta tạo ra cái hỗn hợp này, và sau đó mọi người đều bối rối.)

Theo nghĩa này, nó rất giống với từ ‘make’, và được coi là một từ đồng nghĩa. Mặc dù make có thể chỉ đơn giản có nghĩa là kết hợp mọi thứ lại với nhau để tạo ra một cái gì đó, nhưng create cũng có thể có nghĩa là mang lại một cái gì đó mới đến với sự tồn tại.

Khác nhau giữa Create và Make

Sự khác biệt trong cách sử dụng các từ này nằm ở ý nghĩa của ‘create’ có nghĩa là tạo ra một cái gì đó mới hoặc độc đáo bằng cách sử dụng tài năng, trí tưởng tượng hoặc kỹ năng của một người. Điều này thường ở dạng một thứ gì đó sẽ được coi là tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ:

She created this masterpiece oil painting.

(Cô ấy đã tạo ra kiệt tác tranh sơn dầu này.)

Mặc dù ‘made’ có thể được dùng ở đây, nó không truyền tải sắc thái của sự đặc biệt và mới mẻ mà ‘created’ truyền tải. Cách sử dụng này là kết quả của từ nguyên học, hoặc nguồn gốc từ. Nó có nguồn gốc từ cuối tiếng Anh Trung cổ và có nghĩa là dựng hình thứ gì đó từ số không, đặc biệt là từ thần thánh hay đấng siêu nhiên. Điều này theo nghĩa mà chúng ta thường sử dụng các từ có liên quan ‘creation’ và ‘creature’ là những thứ mà chúng ta tin rằng đã được Chúa mang lại sự tồn tại hoặc ‘created’.

Tổng kết

Qua bài viết ta có thể thấy sự khác biệt giữa ‘made’ và ‘create’ nằm ở nghĩa và cách sử dụng chúng trong mỗi trường hợp sao cho thích hợp với ý của người dùng. ‘Made’ có nhiều nghĩa khác nhau và với nghĩa ‘tạo ra’, nó không truyền tải ý nghĩa về sự đặc biệt và sáng tạo như ‘create’ – thường nói về tác phẩm nghệ thuật hoặc điều gì đó thiên về siêu nhiên.

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-create-and-made

Nguồn