Giới thiệu Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và về DLQG dân cư

0
37
Rate this post

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư đã trở thành một trong những cơ quan quan trọng của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội. Tuy cơ quan này đã tồn tại trong nhiều năm và trở nên quen thuộc với mọi người, nhưng vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ về nó.

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư là gì?

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư là một cơ quan quan trọng trong ngành Cảnh sát quản lý hành chính tại Việt Nam. Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định thành lập cục này.

Với tên tiếng Anh là “Police Department on Residence Management and National Data on Population”, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát trong công tác đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhiệm vụ khác của cục bao gồm cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, căn cước công dân và xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong suốt gần 10 năm hoạt động, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và trở thành cánh tay đắc lực của Tổng cục Cảnh sát. Cục đã hỗ trợ Tổng cục trưởng trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến dân cư và cư trú.

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư được gọi là “Police Department on Residence Management and National Data on Population”.

Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư là ai?

Hiện nay, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư là Đại tá Trần Quốc Sáng. Có 4 Phó cục trưởng bao gồm:

  • Phó Cục trưởng: Đại tá Phùng Đức Thắng
  • Phó Cục trưởng: Thượng tá Trần Hồng Phú
  • Phó Cục trưởng: Đại tá Ngô Như Cường
  • Phó Cục trưởng: Đại tá Lê Minh Hiếu

Lưu ý: Thông tin này có thể đã thay đổi, vì vậy, bạn cần tham khảo thêm từ các nguồn tin khác để được cập nhật thông tin mới nhất.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Theo quyết định thành lập, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư có nhiều nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  • Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về công tác đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc.
  • Tiến hành cấp, cấp đổi và quản lý Chứng minh nhân dân, căn cước công dân.
  • Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú và đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế và xã hội theo quy định của pháp luật và Bộ trưởng.

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành quy định pháp luật liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục tiêu của cục là sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú và các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cấp và quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân theo công nghệ mới. Điều này sẽ góp phần vào phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư

Cơ cấu và tổ chức của Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Theo quyết định thành lập, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư có tổ chức và cơ cấu gồm 7 phòng:

Phòng Tham mưu (Phòng 1)

Phòng Tham mưu có nhiệm vụ giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình công tác đăng ký, quản lý cư trú, tàng thư hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân. Ngoài ra, phòng còn đưa ra chủ trương, chương trình kế hoạch chung về công tác này, cũng như cấp và quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân và quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phòng cũng chịu trách nhiệm xây dựng lực lượng, công tác Đảng và công tác hậu cần của Bộ Công an.

Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Phòng 2)

Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất quy định, chương trình, kế hoạch về công tác đăng ký, quản lý cư trú và tàng thư hộ khẩu. Phòng cũng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các công tác này.

Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Phòng 3)

Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất quy định, chương trình, kế hoạch về công tác cấp và quản lý chứng minh nhân dân, tàng thư căn cước công dân. Phòng cũng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các công tác này.

Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Phòng 4)

Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp Cục trưởng trong công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phòng thực hiện các quy định, chủ trương, chương trình và kế hoạch liên quan đến công tác này.

Phòng Tiếp nhận, chuyển giao và huấn luyện sử dụng công nghệ (Phòng 5)

Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (Phòng 6)

Phòng này tham mưu giúp Cục trưởng trong việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai cấp và quản lý căn cước công dân theo quy định. Phòng cũng thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Phòng 7)

Phòng này thực hiện quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cước chức năng tham mưu giúp Cục trưởng. Phòng cũng xây dựng các văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế, quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư để đảm bảo an toàn và an ninh thông tin của hệ thống.

Địa chỉ Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư đặt tại số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Dnulib.edu.vn là trang web của Dnulib và cung cấp thông tin đầy đủ về Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây.