DAP là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo Incoterms 2020

0
38
Rate this post

Bạn đã bao giờ nghe về thuật ngữ “DAP” trong thương mại quốc tế không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thuật ngữ này theo tiêu chuẩn Incoterms 2020 do Phòng Thương mại Quốc tế công bố.

DAP là gì?

DAP viết tắt của cụm từ “Delivered at Place,” có nghĩa là “Giao hàng tại nơi đến.” Đây là một thuật ngữ quan trọng trong thương mại quốc tế, quy định các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua.

Theo điều kiện DAP, giao hàng tại nơi đến có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi quy định.

Hướng dẫn sử dụng Điều kiện DAP theo Incoterms 2020

1. Về phương thức vận tải

Điều kiện DAP có thể được áp dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương tiện vận tải tham gia.

2. Chuyển giao hàng hóa và rủi ro

Giao hàng tại nơi đến có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi quy định. Các bên nên quy định càng rõ ràng càng tốt về địa điểm cụ thể tại nơi đến quy định.

Theo điều kiện DAP, người bán chịu mọi chi phí để đưa hàng đến điểm giao hàng và chịu rủi ro cho việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng tới nơi đến quy định. Điều này đồng nghĩa với việc người bán phải chịu chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển và mất mát hay hư hỏng của hàng hóa cho đến khi giao hàng tại điểm quy định.

3. Chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định

Nếu trong hợp đồng chuyên chở mà người bán đã ký kết có bao gồm chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định, thì người bán sẽ phải chi trả cho chi phí này, trừ khi hai bên đã có thỏa thuận trước về việc người bán sẽ được người mua hoàn trả chi phí này.

4. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Điều kiện DAP yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, nếu cần. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ phải thông quan nhập khẩu, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu. Nếu xảy ra trường hợp người mua không thông quan được nhập khẩu, hàng hóa sẽ bị giữ lại ở cảng hoặc ở bãi tại nước nhập khẩu.

Ở đây, chúng tôi đã giải thích về thuật ngữ DAP và cung cấp hướng dẫn sử dụng chi tiết cho điều khoản này theo Incoterms 2020. Đừng ngần ngại truy cập trang web Dnulib để có thêm thông tin về logistics, công ty vận chuyển và các bài viết thú vị khác.