Hình thức sử dụng đất “chung” “riêng” trên Sổ đỏ có gì khác nhau?

0
37
Rate this post

Đất là tài sản quan trọng và việc sử dụng đất được ghi rõ trên Sổ đỏ rất quan trọng. Tuy nhiên, bạn có biết rằng có hai hình thức sử dụng đất khác nhau được ghi nhận trên Sổ đỏ không? Đó là “sử dụng chung” và “sử dụng riêng”. Hãy cùng tìm hiểu điểm khác biệt giữa hai hình thức này.

Hình thức sử dụng đất được ghi rõ trong Sổ đỏ

Theo quy định tại khoản 5, Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, hình thức sử dụng đất được ghi rõ trên trang 2 của Giấy chứng nhận, bao gồm:

  • Sử dụng riêng: Được ghi vào mục hình thức sử dụng khi toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của một người sử dụng đất. Người sử dụng đất có thể là một cá nhân hoặc một hộ gia đình, hai vợ chồng, một cộng đồng dân cư, một tổ chức trong nước, một cơ sở tôn giáo, một cá nhân nước ngoài hoặc một người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  • Sử dụng chung: Được ghi vào mục hình thức sử dụng khi toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người sử dụng đất.

  • Sử dụng chung và riêng: Được ghi vào mục hình thức sử dụng khi thửa đất có vườn, ao và diện tích đất ở được công nhận nhỏ hơn diện tích cả thửa đất. Dưới hình thức sử dụng này, diện tích đất sử dụng riêng và diện tích đất sử dụng chung được ghi kèm theo mục đích sử dụng.

Ví dụ: Sử dụng riêng: Đất ở 120m2, đất trồng cây lâu năm 300m2; sử dụng chung: Đất ở 50m2, đất trồng cây hàng năm 200m2.

Đất sử dụng chung và sử dụng riêng

Đất sử dụng chung và sử dụng riêng được ghi rõ trên Sổ đỏ

Hình ảnh minh họa cho hai hình thức sử dụng đất này được ghi rõ trên Sổ đỏ. Điều này giúp người đọc dễ dàng nhận biết được hình thức sử dụng đất của mỗi thửa đất.

Phân biệt đất sử dụng chung và sử dụng riêng

Vậy điểm khác biệt giữa đất sử dụng chung và đất sử dụng riêng là gì? Điểm khác biệt nằm ở người sử dụng đất và quyền quyết định khi thực hiện các quyền liên quan đến đất.

  • Sử dụng riêng: Người sử dụng đất có toàn quyền quyết định khi thực hiện các quyền như chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hay góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  • Sử dụng chung: Đối với hình thức này, người sử dụng đất phải có sự thỏa thuận khi thực hiện các quyền liên quan đến đất.

Với “sử dụng riêng,” người sử dụng đất có quyền sử dụng đất theo ý muốn và có quyền tự do quyết định về việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đất. Trong khi đó, “sử dụng chung” yêu cầu sự thỏa thuận giữa các bên khi thực hiện các quyền liên quan đến đất.

Dnulib sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ thông tin liên quan đến việc sử dụng đất và các thủ tục liên quan tại đường dẫn này.