Điểm Rèn Luyện Trong Tiếng Anh Là Gì, Điểm Rèn Luyện Tiếng Anh Là Gì

0
55
Rate this post

Với sinh viên Đại học Quốc tế, đánh giá kết quả rèn luyện đóng vai trò quan trọng trong suốt hành trình học tập tại trường. Trên bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về điểm rèn luyện và cung cấp thông tin chi tiết về thang điểm này.

Điểm rèn luyện là gì? Thang điểm rèn luyện được tính như thế nào?

Điểm rèn luyện là một chỉ số đánh giá việc phát triển chính trị, đạo đức và lối sống của sinh viên dựa trên năm yếu tố sau đây:

 • Ý thức học tập và kết quả học tập (từ 0 đến 30 điểm)
 • Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường (từ 0 đến 25 điểm)
 • Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng (từ 0 đến 15 điểm)
 • Tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển nhà trường và quảng bá hình ảnh của trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM (từ 0 đến 20 điểm)
 • Tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường (từ 0 đến 10 điểm)

Điểm rèn luyện dùng để làm gì?

Điểm rèn luyện dùng để đánh giá và xếp loại hiệu quả rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, từng năm học và toàn khóa học. Điểm này được phân loại như sau:

 • Xuất sắc: từ 90 đến 100 điểm
 • Tốt: từ 80 đến dưới 90 điểm
 • Khá: từ 70 đến dưới 80 điểm
 • Trung bình khá: từ 60 đến dưới 70 điểm
 • Trung bình: từ 50 đến dưới 60 điểm
 • Yếu: từ 30 đến dưới 50 điểm
 • Kém: dưới 30 điểm

Hoặc phân loại như sau:

 • A: từ 90 đến 100 điểm
 • B: từ 70 đến dưới 90 điểm
 • C: từ 50 đến dưới 70 điểm
 • D: từ 30 đến dưới 50 điểm

Sinh viên phải làm gì để có điểm rèn luyện?

Để đạt được điểm rèn luyện tối thiểu là 65 điểm, sinh viên cần tuân thủ các yêu cầu sau:

 • GPA đạt tối thiểu 65
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, nội quy nhà trường và văn hóa truyền thống của trường Đại học Quốc tế
 • Tham gia hoạt động và sinh hoạt lớp
 • Thực hiện tốt công tác làm việc nội, ngoại trú
 • Chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Làm cách nào để tăng điểm rèn luyện?

Sinh viên có thể nâng cao điểm rèn luyện của mình bằng cách:

 • Tham gia các hoạt động rèn luyện như học thuật, nghiên cứu và điều tra khoa học, văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội tại trường và địa phương.
 • Đảm nhiệm các vị trí trong lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường.
 • Đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Lưu ý: Các hoạt động phải mang tính góp phần vào hình ảnh của nhà trường, ví dụ như ghi rõ logo nhà trường hoặc đề cập đến sinh viên trường ĐH Quốc tế trên giấy ghi nhận.

Kết quả đánh giá rèn luyện được sử dụng để làm gì?

Kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ được sử dụng để xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ đó. Đánh giá rèn luyện của cả năm học được sử dụng để xét ngừng học và thôi học. Kết quả đánh giá toàn khóa học được lưu trong hồ sơ quản trị sinh viên của trường và được ghi vào bảng điểm hiệu quả học tập và rèn luyện của sinh viên khi ra trường.

Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến việc xét chuyên ngành và xếp loại tốt nghiệp không?

Điểm rèn luyện không ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét chuyên ngành và xếp loại tốt nghiệp. Tuy nhiên, sinh viên xếp loại rèn luyện kém sẽ bị xét ngừng học và thôi học, khi đó không đủ điều kiện xét chuyên ngành và tốt nghiệp.

Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên liên hệ ở đâu?

Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị chịu trách nhiệm và có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến đánh giá hiệu quả rèn luyện. Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng O1.105 trong giờ thao tác từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ) hoặc liên hệ qua số điện thoại (08) 37244270, số nội bộ: 3334, email ossstudent.hcmiu.edu.vn hoặc osshcmiu.edu.vn.

Nếu có sai sót hoặc thiếu điểm rèn luyện, sinh viên phải liên hệ ai để được giúp đỡ?

Điểm rèn luyện tích góp của sinh viên được đánh giá dựa trên hoạt động rèn luyện do trường cung cấp. Tuy nhiên, có những trường hợp thống kê thiếu hoặc sai sót dẫn đến việc không cập nhật đủ hoạt động rèn luyện mà sinh viên đã tham gia. Khi gặp trường hợp này, sinh viên cần liên hệ với đơn vị chức năng để bổ sung, kiểm soát và điều chỉnh, ví dụ như Phòng Đào Tạo, Phòng Công tác Sinh viên, Văn phòng Khoa hoặc Văn phòng Đoàn – Hội Sinh viên.

Xem / Xin cấp bảng điểm rèn luyện như thế nào?

Các sinh viên có thể xem điểm rèn luyện qua IU Portal/myIU hoặc làm request tại http://www.tracnghiem123.com/request. Sau khi Phòng Công tác Sinh viên in bảng điểm, sinh viên sẽ nhận được thông báo qua IU email và có thể nhận bảng điểm tại Phòng Công tác Sinh viên. Thời gian từ khi sinh viên yêu cầu cho đến khi nhận được bảng điểm là khoảng 2-3 ngày làm việc.

Khi có vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện, sinh viên liên hệ ai?

Nếu sau khi đăng nhập không thể xem điểm rèn luyện do lỗi hệ thống, sinh viên có thể liên hệ với Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ.

Được chỉnh sửa bởi dnulib.edu.vn. Dnulib