Đường lưỡi bò là gì? Đường lưỡi bò xuất hiện từ khi nào?

0
53
Rate this post
Video đường lưỡi bò là gì

I. Đặt vấn đề

Cuộc tranh chấp biển Đông đã trở thành một trong những cuộc tranh chấp phức tạp bậc nhất trên thế giới. Sự phức tạp của tranh chấp biển Đông đến từ các yêu sách phức tạp về chủ quyền của nhiều quốc gia đối với các khu vực chồng lấn, vả lại, nó không chỉ đơn thuần là tranh chấp về mặt luật pháp quốc tế về biên giới biển, lãnh thổ trên biển mà hơn thế nữa nó còn được đan xen với những lợi ích về địa – chính trị, về kiểm soát con đường vận tải biển chiến lược, và về khai thác các nguồn tài nguyên biển, đặc biệt là dầu mỏ.

II. Các yêu sách về “đường lưỡi bò”

 1. Yêu sách về “đường lưỡi bò” của Trung Hoa dân quốc

  • Các yêu sách về “đường lưỡi bò” xuất phát từ chính quyền Trung Hoa dân quốc và Đài Loan.
  • Trung Hoa dân quốc đã công bố bản đồ thể hiện “đường lưỡi bò” và các nhóm ý kiến khác nhau đã được hình thành về vấn đề này.
 2. Yêu sách về “đường lưỡi bò” của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  • Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng đưa ra yêu sách về “đường lưỡi bò” dựa trên bản đồ của Trung Hoa dân quốc năm 1948.
  • Tuy nhiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không công bố chính thức yêu sách về vùng biển bên trong “đường lưỡi bò”.

III. Phân tích các yêu sách về “đường lưỡi bò” theo luật quốc tế

 • Yêu sách về “đường lưỡi bò” không phù hợp với luật quốc tế hiện đại.
 • Chưa có sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế đối với yêu sách này.

IV. Kết luận

 • Yêu sách về “đường lưỡi bò” không có cơ sở trong luật quốc tế và không được thừa nhận bởi cộng đồng quốc tế.
 • Luật pháp quốc tế khẳng định về sự ổn định và xác định rõ ràng của các đường biên giới quốc tế, điều mà “đường lưỡi bò” không thể hiện.