Entire là gì? Cách phân biệt và khái niệm liên quan entire

0
28
Rate this post

Entire là gì và những khái niệm liên quan đến entire sẽ được GiaiNgo bật mí trong nội dung sau. Đừng quên theo dõi bài viết để có thêm thông tin về từ vựng này nhé!

Entire là gì?

Entire là toàn bộ, toàn vẹn, trọn vẹn, hoàn toàn. Đồng thời entire còn có nghĩa là thành một khối, thành một mảng, liền. Đối với chủ đề động vật, entire có nghĩa là không thiến, không hoạn.

Ngoài ra, ở lĩnh vực hóa học, entire có nghĩa là nguyên chất. Tùy vào mỗi hoàn cảnh, chúng ta sẽ sử dụng nghĩa của từ entire sao cho phù hợp.

entire là gì

Ví dụ về từ entire:

 • In the vacation, I read the entire works of Marc Levy. (Trong chuyến đi nghỉ, tôi đọc toàn bộ các tác phẩm của Marc Levy.)
 • Arrangements were then made to consider the information with the entire workforce. (Rồi hai bên sắp đặt để xem xét tài liệu với toàn thể nhân viên.)

Entirely là gì?

Entirely là một phó từ có nghĩa giống như entire. Sau đây là ví dụ về từ entire:

 • All I can say is that neither one of you is entirely wrong. (Em chỉ có thể nói rằng cả hai không hoàn toàn sai.)

Những từ đồng nghĩa với entirely: absolutely, altogether, fully, solely, totally, thoroughly, wholly,…

Entity là gì?

Entity là thực thể và sự tồn tại. Entity là từ khá quen thuộc và quan trọng trong lĩnh vực SEO website. Bởi nó giúp website được Google nhận diện nhiều hơn, xây dựng được thương hiệu uy tín trong mắt người sử dụng.

entire là gì

Theo Google, entity (thực thể) có thể là bất cứ thứ gì hội tụ đủ 4 yếu tố: đơn lẻ, duy nhất, được xác định rõ ràng và có thể phân biệt được. Vì vậy, một thực thể không chỉ là một đối tượng vật lý như con người, địa điểm, sự vật,… mà một thực thể còn là màu sắc, ý tưởng, khái niệm, ngày tháng hay ngày lễ nào đó.

Một số khái niệm liên quan entire

Entire agreement là gì?

Entire agreement là điều khoản toàn bộ trong hợp đồng. Entire agreement thường được đặt ở cuối của hợp đồng.

Entire agreement là một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng giữa các bên. Do đó, các bên phải có nghĩa vụ thực thi các nội dung được ghi trong hợp đồng. Entire agreement đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của hợp đồng.

Entire life là gì?

Entire life là suốt đời, cả cuộc đời, toàn bộ cuộc sống. Sau đây là ví dụ về cụm từ entire life:

 • You kept your eyes closed your entire life. (Bà đã nhắm mắt suốt cuộc đời bà rồi mà.)

entire là gì

 • My love for flying influenced the direction of my entire life. (Việc tôi thích bay ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ cuộc đời tôi.)
 • I cannot pack up my entire life in five minutes. (Tôi không thể thu dọn cả cuộc đời mình trong năm phút.)

Entire row là gì?

Entire row là toàn hàng được dịch ra bằng tiếng Việt. Entire row thường được dùng trong lĩnh vực toán tin.

Trong Excel, muốn xóa hàng bạn nên đặt con trỏ tại vị trí cần xóa. Sau đó bạn vào Edit chọn Delete. Tiếp theo chọn Entire row. Cuối cùng là chọn OK.

Entire apartment là gì?

Entire apartment là toàn bộ căn hộ. Ví dụ của cụm từ entire apartment:

 • Green space occupies our entire apartment. (Không gian xanh chiếm toàn bộ căn hộ của chúng tôi.)

Entire house là gì?

Entire house là toàn bộ ngôi nhà. Ví dụ của cụm từ entire house:

 • The foliage on the other side can embrace an entire house. (Những tán lá cây bên kia có thể ôm trộn được toàn bộ ngôi nhà.)

entire là gì

Entire circus là gì?

Entire circus là toàn bộ rạp xiếc, cả một rạp xiếc. Ví dụ của cụm từ entire circus:

 • We travel to you and bring our entire circus set-up. (Chúng tôi đến với bạn và mang theo toàn bộ rạp xiếc của chúng tôi.)

Entire family là gì?

Entire family là toàn bộ gia đình, cả gia đình. Ví dụ về cụm từ entire family:

 • Her entire family gathered for their annual reunion. (Cả gia đình cô ấy tụ họp để sum họp hàng năm.)

Entire understanding là gì?

Entire understanding là toàn bộ sự hiểu biết. Ví dụ về cụm từ entire understanding:

 • This agreement contains the entire understanding of the parties with respect to the subject matter thereof, supersedes any and all prior agreements of the parties with respect to the subject matter thereof, and cannot be changed or extended except by a writing signed by both parties hereto.

(Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự hiểu biết của các bên liên quan đến vấn đề của nó, thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây của các bên về vấn đề của nó và không thể thay đổi hoặc mở rộng ngoại trừ bằng một văn bản có chữ ký của cả hai bên theo đây.)

entire là gì

Từ đồng nghĩa của entire

Từ đồng nghĩa của entire là absolute, all, full, total, intact, gross, perfect, sound, complete, whole, every, in toto, pure and simple, plenary, consolidated, integral, outright, unbroken, undamaged, undiminished, uncut,… Tất cả những từ này đều có nghĩa là hoàn toàn, trọn vẹn, toàn bộ.

Phân biệt entire và whole

Phân biệt entire và whole nhờ vào đối tượng được nhắc đến trong câu sao cho phù hợp. Entire và whole là những từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, không phải từ đồng nghĩa nào cũng thay thế cho nhau được.

Whole có nghĩa là cả một, được dùng khi nói đến đối tượng duy nhất chưa được chia nhỏ. Chẳng hạn trong trường hợp bạn nói về cả ổ bánh mì hoặc cả một người. Vì đây là những vật thể đơn lẻ thường không được coi là tập hợp các bộ phận.

entire là gì

Entire có nghĩa là toàn bộ, từ này thể hiện không có phần nào bị bỏ sót. Entire dùng để nói về bộ sưu tập các đối tượng riêng biệt. Chẳng hạn như toàn bộ lô xe, toàn bộ nhân viên,…

Phân biệt all và entire

Entire thường đứng sau các đại từ hoặc mạo từ (my/your/a/an/the…). Đồng thời, entire đứng trước danh từ số ít. Động từ theo sau được chia ở dạng số ít.

All đứng trước danh từ số nhiều và danh từ không đếm được. Động từ theo sau all được chia ở dạng số nhiều.

Trên đây là những nội dung do GiaiNgo tổng hợp được. Hi vọng qua bài viết entire là gì sẽ giúp bạn đọc cải thiện được vốn tiếng Anh của mình. Đừng quên để lại comment ở bên dưới nhé!