Địa Danh

0
24
Rate this post

Hải Hưng – Một tỉnh cũ thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam

Hải Hưng là tên gọi của một tỉnh cũ tọa lạc ở vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Tỉnh này đã tồn tại từ tháng 1 năm 1968 cho đến tháng 2 năm 1997.

Lịch sử thành lập

Vào ngày 26 tháng 1 năm 1968, theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đã được sáp nhập thành tỉnh Hải Hưng. Tỉnh này được hình thành từ 2 thị xã là Hải Dương (tỉnh lị) và Hưng Yên cùng 20 huyện: Ân Thi, Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh, Gia Lộc, Khoái Châu, Kim Động, Kim Thành, Kinh Môn, Mỹ Hào, Nam Sách, Ninh Giang, Phù Cừ, Thanh Hà, Thanh Miện, Tiên Lữ, Tứ Kỳ, Văn Giang, Văn Lâm, và Yên Mỹ. Sau khi sáp nhập, các huyện cũng được thực hiện việc hợp nhất.

Vị trí địa lý

Tỉnh Hải Hưng nằm ở phía Bắc, giáp tỉnh Hà Bắc và thành phố Hà Nội. Phía Nam giáp hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam Ninh. Phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Phía Tây giáp tỉnh Hà Sơn Bình.

Quá trình thay đổi cấu trúc hành chính

Với riêng tỉnh Hải Dương cũ, năm 1977, hợp nhất Cẩm Giàng và Bình Giang thành huyện Cẩm Bình. Năm 1979, hợp nhất Kim Thành và Kinh Môn thành huyện Kim Môn. Nam Sách và Thanh Hà hợp nhất thành huyện Nam Thanh. Tứ Kỳ và Gia Lộc được hợp nhất thành huyện Tứ Lộc. Thanh Miện và Ninh Giang trở thành huyện Ninh Thanh. Với riêng tỉnh Hưng Yên cũ, năm 1977, Phù Cừ và Tiên Lữ được hợp nhất thành huyện Phù Tiên. Văn Giang và Yên Mỹ hợp nhất thành huyện Văn Yên. Văn Lâm và Mỹ Hào hợp nhất thành huyện Văn Mỹ. Năm 1979, Văn Yên (trừ 11 xã thuộc huyện Văn Giang cũ cắt sang huyện Khoái Châu) và Văn Mỹ hợp nhất thành huyện Mỹ Văn. Khoái Châu và 11 xã thuộc huyện Văn Giang cũ được hợp nhất thành huyện Châu Giang. Kim Động và Ân Thi cũng trở thành huyện Kim Thi.

Đến đầu năm 1996, đơn vị hành chính của tỉnh bao gồm thị xã Hải Dương (thủ phủ), thị xã Hưng Yên và 10 huyện: Cẩm Bình, Châu Giang, Chí Linh, Kim Môn, Kim Thi, Mỹ Văn, Nam Thanh, Ninh Thanh, Phù Tiên, và Tứ Lộc.

Ngày 27 tháng 1 năm 1996, trong kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa IX, đã đưa ra nghị quyết chia huyện Kim Thi thành 2 huyện Kim Động và Ân Thi. Nghị quyết cũng chia huyện Ninh Thanh thành 2 huyện là Ninh Giang và Thanh Miện, cũng như chia huyện Tứ Lộc thành 2 huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc.

Tái lập tỉnh

Vào ngày 6 tháng 11 năm 1996, trong kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa IX, đã có nghị quyết chia tỉnh Hải Hưng để tái lập tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Tỉnh Hải Dương bao gồm thị xã Hải Dương và 8 huyện: Cẩm Bình, Chí Linh, Gia Lộc, Kim Môn, Nam Thanh, Ninh Giang, Thanh Miện, và Tứ Kỳ. Tỉnh Hưng Yên bao gồm thị xã Hưng Yên và 5 huyện: Ân Thi, Châu Giang, Kim Động, Mỹ Văn, và Phù Tiên.

Xem thêm

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)

Được chỉnh sửa bởi: Dnulib. Dnulib là một website chuyên cung cấp thông tin liên quan đến giáo dục và văn hóa.