Mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh

0
35
Rate this post

Một trong những khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh có hai loại, đó là mệnh đề quan hệ không xác định và mệnh đề quan hệ xác định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mệnh đề quan hệ không xác định. Hãy cùng khám phá chi tiết ngay bây giờ.

Mệnh đề quan hệ không xác định

1. Mệnh đề quan hệ không xác định là gì?

Mệnh đề quan hệ không xác định, còn được gọi là Non-defining relative clauses trong tiếng Anh, có chức năng bổ sung thông tin cho danh từ đứng trước.

Ví dụ:

 • Bạn thân nhất của tôi, Tom, người mà ở gần nhà tôi, đã tặng quà sinh nhật sớm cho tôi.

2. Cách dùng mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ không xác định là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về người, vật hoặc sự việc đã được xác định.

Không phải câu nào cũng cần mệnh đề quan hệ không xác định để có nghĩa. Mệnh đề này được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định. Mệnh đề được phân tách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-).

Ví dụ:

 • Mẹ của Tom, sống ở Ba Lan, có 4 người cháu.
 • Ông của tôi, hiện đã mất, đến từ Việt Nam.
 • Họ dừng lại ở bảo tàng, nơi họ chưa từng đến thăm trước đây.
 • Tôi vừa mới trở về từ London, nơi John sống..

3. Đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ không xác định

Các đại từ quan hệ được sử dụng trong mệnh đề quan hệ không xác định. Những đại từ này đứng ở đầu mệnh đề quan hệ và nói về danh từ xuất hiện trước mệnh đề.

Đại từ quan hệ trong mệnh đề không xác định

4. So sánh sự khác biệt giữa mệnh đề quan hệ không xác định và mệnh đề quan hệ xác định

Trong mệnh đề quan hệ xác định, các đại từ như “who”, “whom” và “which” thường được thay thế bởi “that” và cũng có thể lược bỏ chúng. Tuy nhiên, trong mệnh đề quan hệ không xác định, ta không thể thay thế đại từ khác bằng “that”. Hơn nữa, bạn cũng không thể rút gọn mệnh đề quan hệ không xác định như trong mệnh đề quan hệ xác định. Trong mệnh đề không xác định, phải có đại từ, ngay cả khi là đối tượng của động từ trong mệnh đề quan hệ.

Thêm vào đó, mệnh đề quan hệ không xác định luôn luôn được tách ra khỏi phần còn lại của câu bằng dấu phẩy. Trong khi đó, mệnh đề quan hệ xác định không cần có dấu chấm câu.

5. Thành ngữ trong mệnh đề quan hệ không xác định

Khi sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, bạn có thể sử dụng thành ngữ theo sau là các đại từ quan hệ. Các từ đó bao gồm “all of”, “some of”, “any of”, “each of”, “both of”, “either of”, “many of”, “half of”, “most of”, “a few of”, “none of”, “much of”, “one of”, … kết hợp với “whom”, “which”.

Ví dụ:

 • Lớp tôi có 30 học sinh, một vài trong số đó sống ở nông thôn.
 • Tom có hàng trăm cuốn sách, phần lớn trong số đó là truyện hài.

Thành ngữ trong mệnh đề quan hệ

6. Sử dụng “which” khi đề cập tới mệnh đề khác

Trong trường hợp này, đại từ quan hệ “which” được đặt ở mệnh đề quan hệ không xác định đề cập tới tất cả thông tin chứa trong phần trước của cả câu.

Ví dụ:

 • Những đứa trẻ đạt được kết quả tệ trong kỳ thi cuối kỳ, điều này khiến bố mẹ chúng rất lo lắng.
 • Trời sẽ mưa ngày mai, khiến chúng tôi phải hủy bữa tiệc.

7. Bài tập mệnh đề quan hệ không xác định

Hãy cùng làm một số bài tập về mệnh đề quan hệ không xác định sau đây. Bạn sẽ dễ dàng hiểu và áp dụng đúng mệnh đề này mọi lúc.

7.1. Bài tập 1: Điền đại quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống

 1. Do you know the country _____ he was born?
 2. A bus is a big car _____ carries lots of people.
 3. The woman _____ he is going to marry is very lovely.
 4. The girl, _____ short hair I like very much, studys hard.
 5. He wants to become a policeman, _____ is very difficult.

Đáp án:

 1. where (in which)
 2. which
 3. whom
 4. whose
 5. which

7.2. Bài tập 2: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

 1. Quang Ninh is the North of Vietnam. It is very peaceful.
 2. The food is delicious. Tom cooks the food.
 3. They called a police man. He lived nearby.
 4. My mother was born in Vung Tau. She was a nurse.
 5. He desires he can fly. It is unrealistic.

Đáp án:

 1. Quang Ninh, which is very peaceful, is the North of Vietnam.
 2. The food Tom cooks is delicious.
 3. They called a police man who lived nearby.
 4. My mother, who was a nurse, was born in Vung Tau.
 5. He desires he can fly, which is unrealistic.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh. Hy vọng rằng bạn đã hiểu được khái niệm này và có thể áp dụng vào việc học tiếng Anh của mình.

Được chỉnh sửa bởi Dnulib.