MongoDB là gì? Định nghĩa đầy đủ và chi tiết nhất về MongoDB

0
34
Rate this post

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tài liệu (document), được phát triển như một dạng NoSQL database. Điều này có nghĩa là MongoDB không sử dụng cấu trúc dựa trên bảng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, mà thay vào đó, nó sử dụng cấu trúc linh hoạt hơn gọi là BSON để lưu trữ dữ liệu. MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng Document JSON, cho phép mỗi bộ sưu tập (collection) có các kích thước và cấu trúc tài liệu khác nhau. Việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON giúp truy vấn nhanh chóng và hiệu quả.

Định nghĩa MongoDB

MongoDB được phát triển bởi MongoDB Inc. và ra mắt lần đầu vào năm 2007, với tên gọi tham chiếu là “thế hệ 10”. Ban đầu, MongoDB được phát triển như một sản phẩm dưới dạng Platform as a Service (PaaS), tương tự như Windows Azure và Google App Engine. Tuy nhiên, từ năm 2009, MongoDB đã trở thành một dự án mã nguồn mở.

MongoDB cung cấp nhiều tính năng hữu ích như:

 • Các truy vấn tạm thời (ad hoc query): hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu bằng trường, các truy vấn thông thường, tìm kiếm biểu thức chính quy và truy vấn theo khoảng giá trị.
 • Indexing: cho phép tạo chỉ mục cho bất kỳ trường nào trong tài liệu BSON.
 • Nhân bản (replication): đảm bảo tính toàn vẹn và không mất dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố. MongoDB cho phép sao chép phiên bản cơ sở dữ liệu tồn tại và lưu trữ nó ở một nơi khác để phòng ngừa sự cố.
 • Tổng hợp (aggregation): các hoạt động tổng hợp xử lý các bản ghi dữ liệu và trả về kết quả được tính toán. MongoDB cho phép thực hiện các phép toán nhóm và thực hiện nhiều phép toán đa dạng trên dữ liệu đã được nhóm.
 • Lưu trữ tệp: MongoDB có khả năng hoạt động như một hệ thống lưu trữ tệp, tận dụng các chức năng đã có để phân phối dữ liệu thông qua sharding.

Illustration

Khi nào nên sử dụng MongoDB?

MongoDB thích hợp cho các trường hợp sử dụng sau:

 • Quản lý và truyền tải nội dung: MongoDB cho phép quản lý nhiều sản phẩm nội dung khác nhau trong cùng một kho lưu trữ dữ liệu, đồng thời linh hoạt và nhanh chóng phản hồi đối với các thay đổi từ hệ thống nội dung.
 • Cấu trúc di động và xã hội: MongoDB cung cấp một nền tảng sẵn có, phản hồi nhanh và mở rộng dễ dàng, cho phép tích hợp nhiều khả năng đột phá, phân tích thời gian thực và hỗ trợ toàn cầu.
 • Quản lý dữ liệu khách hàng: MongoDB tự hào về khả năng truy vấn nhanh chóng để phân tích dữ liệu thời gian thực trên các cơ sở dữ liệu người dùng lớn với các mô hình dữ liệu phức tạp, nhờ vào tính linh hoạt của schema và khả năng tự động phân chia để mở rộng theo chiều ngang.

Ưu điểm của MongoDB

 • Dữ liệu lưu trữ phi cấu trúc: MongoDB cho phép lưu trữ dữ liệu không cấu trúc và không có ràng buộc, đảm bảo tính sẵn sàng cao, hiệu suất lớn và dễ dàng mở rộng lưu trữ.
 • Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ đệm: Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, giúp giảm thời gian truy cập vào ổ cứng và tăng tốc độ đọc và ghi dữ liệu.

Nhược điểm của MongoDB

 • Không phù hợp cho các mô hình giao dịch yêu cầu độ chính xác cao: MongoDB không thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính chính xác cao do không có ràng buộc dữ liệu.
 • Không hỗ trợ giao dịch: MongoDB không có cơ chế giao dịch để hỗ trợ các ứng dụng ngân hàng.
 • Yêu cầu bộ nhớ RAM lớn: MongoDB hoạt động tốt khi có một lượng bộ nhớ RAM lớn.
 • Mất dữ liệu do sự cố: Mọi thay đổi về dữ liệu không được ghi xuống ổ cứng ngay lập tức, dẫn đến nguy cơ mất dữ liệu nếu có sự cố không đáng kể.

Để tìm hiểu thêm về MongoDB và các vị trí việc làm lập trình MongoDB với mức lương cao, hãy truy cập Dnulib.