Owner là gì? Phân biệt Owner và CEO trong doanh nghiệp

0
34
Rate this post

Hai vai trò của Chủ sở hữu (Owner) và Giám đốc điều hành (CEO) đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất của một doanh nghiệp, quản lý nhân sự, tài chính và kinh doanh. Mặc dù cả hai có trách nhiệm và quyền lực riêng, nhưng mỗi người lại có nhiệm vụ và quyết định khác nhau. Hiểu rõ về vai trò của Chủ sở hữu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc xây dựng và quản lý doanh nghiệp, đồng thời đặt mục tiêu phù hợp cho sự nghiệp của mình.

Chủ sở hữu là gì? Vai trò của Chủ sở hữu trong doanh nghiệp

Chủ sở hữu hoặc Business Owner trong tiếng Việt có nghĩa là người sở hữu 100% hoặc cùng sở hữu (co-owner/co-founder) của một doanh nghiệp. Chủ sở hữu có thể định hướng trực tiếp, đưa ra quyết định với tất cả hoạt động của doanh nghiệp và kiểm soát các quy trình hàng ngày hoặc thuê người quản lý cho mục đích đó, thậm chí chỉ định một Hội đồng quản trị để thực hiện công việc.

Dù làm việc trong một công ty lớn hay nhỏ, Chủ sở hữu vẫn giữ quyền kiểm soát cuối cùng đối với doanh nghiệp của mình và quyết định việc ủy quyền hoặc không ủy quyền một số chức năng quản lý chính cho các chuyên gia có trình độ. Chủ doanh nghiệp có thể nhận tiền lương hàng tháng, nhưng họ không phải là nhân viên. Ngược lại, tất cả những người khác làm việc trong công ty đều là nhân viên (dù cấp bậc là quản lý) của Chủ sở hữu. Ngoài ra, Chủ sở hữu cũng có quyền lấy lợi nhuận ròng thu được vào cuối mỗi năm tài chính hoặc tái đầu tư vào công ty.

owner la gi

Hiểu về Chủ sở hữu và vai trò quan trọng của họ trong doanh nghiệp

Chủ sở hữu và Giám đốc điều hành có gì khác nhau?

Dù hiểu rõ hơn về định nghĩa Chủ sở hữu là gì, nhưng việc phân biệt giữa Chủ sở hữu với Giám đốc điều hành (CEO) có thể khá phức tạp. Hai vai trò này có thể giống nhau trong một số trường hợp, nhưng cũng có thể khác nhau rất nhiều. Trong các công ty nhỏ, Chủ sở hữu thường đảm nhiệm vai trò CEO.

1. Điểm tương đồng giữa Chủ sở hữu và CEO

Về cơ bản, Chủ sở hữu và CEO có những điểm tương đồng như quyền quản lý, đưa ra quyết định và các kỹ năng cần có để điều hành doanh nghiệp, tổ chức. Trong một số trường hợp, CEO có thể có nhiều kinh nghiệm hơn Chủ sở hữu, nhưng cả hai đều cần có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tư duy chiến lược và nền tảng kiến thức quản trị kinh doanh, tài chính.

2. Sự khác nhau giữa Chủ sở hữu và CEO

2.1. Trách nhiệm

CEO chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các mục tiêu dài hạn cho công ty. Họ đưa ra các quyết định quan trọng và giám sát nhiệm vụ của các vị trí cấp cao khác. Họ làm việc để phát triển mục tiêu chung, xác định tầm nhìn và các mục tiêu dài hạn của công ty, tham gia vào việc phát triển chính sách.

Vì Chủ sở hữu có thể không đảm nhận một vai trò cụ thể trong công ty, trách nhiệm của họ cũng khó xác định. Tuy nhiên, vì công ty là của riêng họ, họ có quyền kiểm soát mọi khía cạnh của doanh nghiệp, chẳng hạn như quy trình sản xuất, bán hàng, tiếp thị hoặc quản lý nhân lực. Khi công ty phát triển, họ có thể kết hợp vai trò của mình với vai trò của CEO, COO, MD, phó chủ tịch…

2.2. Quyền lực và hệ thống cấp bậc

CEO thường được thuê để điều hành công ty. Họ đứng ở vị trí cao nhất trong công ty và chỉ báo cáo cho hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng quản trị. Trong trường hợp không có hội đồng quản trị, họ báo cáo cho Tổng giám đốc.

Trái lại, Chủ sở hữu không giống CEO. Vai trò của họ là riêng biệt với hệ thống cấp bậc công ty và không có nghĩa vụ báo cáo cho bất kỳ ai. Nếu Chủ sở hữu đảm nhận một vị trí C-suite cụ thể, họ sẽ có trách nhiệm tương ứng, nhưng vẫn hoạt động độc lập trong hầu hết các khía cạnh công việc. Trong trường hợp Chủ sở hữu sở hữu 100% vốn công ty, CEO phải báo cáo cho họ hoặc hội đồng quản trị mà họ là một phần (dù là co-owner).

2.3. Chức năng

Vai trò của CEO giới hạn trong việc quản lý chiến lược công ty. Họ thường ủy thác các khía cạnh quản lý khác nhau cho các quản lý bộ phận hoặc các chức danh C-level khác nhau như COO về hoạt động, CFO về tài chính, CTO về công nghệ, CMO về tiếp thị…

Như đã đề cập ở trên, Chủ sở hữu không đảm nhận chức năng cụ thể nào. Họ có thể ủy quyền khi công ty phát triển, nhưng vẫn có thể kiểm soát một số chức năng khác nhau của doanh nghiệp. Ví dụ, họ luôn có quyền kiểm soát tài chính của công ty trong khi CEO không thể, chỉ có thể hợp tác với các bộ phận và trưởng phòng khác để vận hành và quản lý hoạt động của doanh nghiệp.

Nhìn chung, CEO thường là những người được Chủ sở hữu thuê để quản lý công ty của họ. Quyền lực của Chủ sở hữu cao hơn CEO, trong khi CEO chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp.

Thông qua những nội dung chúng tôi chia sẻ, bạn đã hiểu rõ về định nghĩa Chủ sở hữu là gì và cách phân biệt CEO với Chủ sở hữu chưa? Hi vọng những kiến thức này sẽ hữu ích để bạn hiểu đúng về hệ thống cấp bậc, quyền lực và vai trò của Chủ sở hữu và CEO trong quản lý và ra quyết định với doanh nghiệp.

Được chỉnh sửa bởi: Dnulib