Regulatory Compliance Is The Best Investment of 21st Century

0
26
Rate this post

Tuân thủ luật và quy định trong lĩnh vực tài chính

Chúng ta thường nghe đến thuật ngữ “tuân thủ quy định” khi nói về các dịch vụ tài chính. Các ngân hàng đã bị phạt nếu không tuân thủ. Việc không tuân thủ những luật lệ như FCPA của Mỹ hoặc chỉ thị chống rửa tiền của Liên minh châu Âu có thể dẫn đến các hình phạt tài chính đáng kể. Trong vòng ba năm kể từ khi thành lập, các cơ quan châu Âu đã thu được hơn 163 tỷ € tiền phạt từ các doanh nghiệp.

Tuân thủ – Định nghĩa và vai trò

Tuân thủ đề cập đến việc tuân theo các quy tắc, luật pháp, tiêu chuẩn và chính sách. Các hiệp hội tài chính cố gắng tuân thủ những quy tắc này để đảm bảo họ hiểu và đồng ý với luật lệ, chiến lược và hướng dẫn quan trọng. Việc không tuân thủ có thể bị phạt, bao gồm cả tiền phạt liên bang. Tuân thủ quy định và pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính.

Những yêu cầu tuân thủ là gì?

Các yêu cầu quy định khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia. Luật đất đai được áp dụng ở mọi quốc gia. Vấn đề phát sinh khi nhân viên vi phạm một hoặc nhiều quy trình hoặc thủ tục theo yêu cầu quy tắc. Do đó, đào tạo liên tục được coi là chìa khóa để thành công trong việc tuân thủ. Đăng ký theo thẩm quyền có các văn phòng ngân hàng khác nhau, làm tăng sự phức tạp của yêu cầu quy định. Các tổ chức tài chính gặp khó khăn trong việc tuân thủ. Nhận thức về sự cần thiết của một cấu trúc pháp lý thống nhất trong toàn khu vực, Liên minh châu Âu đã thực hiện 20 quy định. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về các quy định chính của Châu Âu tại regtechtimes.

Những thách thức của tuân thủ quy định

Sự phổ biến của vụ bê bối chống rửa tiền đặc biệt đáng ngạc nhiên, vì các công ty đã chi số tiền lớn cho các hoạt động tuân thủ – đào tạo, đường dây nóng và hoạt động khác nhằm ngăn chặn và phát hiện các hành vi vi phạm luật và quy định. Một tổ chức tài chính đa quốc gia chi hàng triệu đô la hàng năm cho việc tuân thủ. Tuy nhiên, tất cả những chi phí này không tính đến thời gian quý báu của nhân viên mà đào tạo và hoạt động tuân thủ mất đi.

Tuy nhiên, việc tuân thủ có thể được coi là một khoản đầu tư tốt nhất khi đưa vào khuôn khổ quản lý rủi ro. Một khoản đầu tư tuân thủ không chỉ có thể tiết kiệm hàng triệu đô la tiền phạt mà còn đảm bảo hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Báo cáo theo quy định là một công việc tốn thời gian và cần phải được xử lý một cách thủ công để tạo ra dữ liệu chính xác và báo cáo. Các yêu cầu pháp lý phức tạp và quy mô là những thách thức lớn trong việc tuân thủ.

Thách thức chống rửa tiền: Rửa tiền đặt ra một thách thức lớn cho các tổ chức tài chính và ngân hàng trên toàn thế giới. Nếu một ngân hàng vô tình liên quan đến rửa tiền, ngân hàng đó vẫn phải chịu hậu quả. Các ngân hàng ở châu Âu đã gặp nhiều vụ bê bối rửa tiền nổi tiếng trong thập kỷ qua, gây thiệt hại về tiền phạt và danh tiếng.

Thách thức quản lý dữ liệu: Quản lý dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong môi trường pháp lý. Việc quản lý dữ liệu thiếu cẩn thận có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. GDPR là một trong những quy định quan trọng nhất, mà các công ty phải tuân thủ và cải thiện hệ thống quản lý dữ liệu của mình. Các tổ chức tài chính thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Thách thức về khác biệt vùng miền: Các tổ chức tài chính đa quốc gia hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau và phải đối mặt với các quy định quốc tế cũng như địa phương. Điều này tạo ra khó khăn trong việc tuân thủ các yêu cầu này và đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian.

Nếu những thách thức này không được giải quyết đúng cách, tổ chức sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Cách ngân hàng đảm bảo tuân thủ quy định

Điều quan trọng là cập nhật các luật đã thay đổi và sửa đổi pháp lý. Mất những luật đã thay đổi này có thể gây hại đến uy tín của ngân hàng. Tham gia của các chuyên gia là quan trọng để đảm bảo tuân thủ. Ví dụ, những chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận có thể giúp tuân thủ các luật chống rửa tiền. Đầu tư vào công nghệ thích hợp cũng có thể giúp giải quyết những thách thức phức tạp.

Có nhiều công ty công nghệ mới có thể đáp ứng yêu cầu pháp lý của các tổ chức tài chính. Các công ty fintech và regtech đã xây dựng các giải pháp công nghệ mới cho các vấn đề pháp lý của các tổ chức tài chính.

Giám sát tuân thủ

Giám sát đảm bảo rằng các tổ chức tài chính tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng. Mục đích của việc giám sát là phát hiện giao dịch có nguy cơ pháp lý hoặc uy tín đối với hoạt động và chức năng của tổ chức. Các tổ chức tài chính đang thay đổi vai trò của các bộ phận tuân thủ từ tư vấn sang giám sát. Điều này không chỉ đưa ra các chính sách tuân thủ quy định mà còn tập trung vào giám sát.

Mô hình tuân thủ truyền thống đã trở nên hạn chế đối với mức độ phơi nhiễm tiềm năng. Các công ty tuân thủ thường chỉ ban hành chính sách tuân thủ. Tuy nhiên, để đáp ứng những thách thức hiện tại, một mô hình tuân thủ nghiêm túc hơn được thiết kế để xem xét cả khía cạnh tuân thủ và giám sát. Điều này giúp ngăn chặn các vi phạm và đảm bảo rằng tổ chức hoạt động theo đúng quy định.

Tuân thủ chống rửa tiền là một phần quan trọng trong việc tuân thủ quy định. Điều này bao gồm việc đánh giá khách hàng và theo dõi liên tục để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền. Tuân thủ chống rửa tiền trở thành một trong những thách thức chính đối với các ngân hàng và yêu cầu các biện pháp chống rửa tiền như CAMP hoặc COME.

Như vậy, việc thiết lập và xem xét các quy định áp dụng và cấu trúc pháp lý để tuân thủ là điều cần thiết cho các tổ chức tài chính.