Hợp Đồng Ngoại Thương (Sale contract) Là Gì, Hướng Dẫn Kèm Mẫu Hợp Đồng

0
30
Rate this post

Khám phá khái niệm về hợp đồng ngoại thương

 • Thế thể của hợp đồng: gồm người bán và người mua; họ có thể là cá nhân, tổ chức hoặc trong trường hợp đặc biệt, chính phủ.
 • Đối tượng của hợp đồng: là hàng hóa được mua bán, với các thông tin như tên hàng, số lượng, đơn giá và quy cách đóng gói.
 • Nội dung của hợp đồng: bao gồm toàn bộ nghĩa vụ của các bên, bao gồm việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, giao hàng cho người mua và thanh toán cho người bán.
 • Các điều kiện cần bàn giao trong hợp đồng ngoại thương: bao gồm hình thức giao hàng, các yêu cầu về chứng từ cũng như quy trình khiếu nại nếu có.
 • Hình thức của hợp đồng: có thể được biểu đạt bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được thiết lập thông qua hành vi cụ thể.
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa: là hợp đồng song vụ, có điều kiện bồi hoàn và là hợp đồng ước hẹn.

Các bước cần chuẩn bị khi ký hợp đồng ngoại thương

Trước khi ký hợp đồng ngoại thương, các bên mua bán cần lưu ý các bước sau:

 • Tìm hiểu đối tác giao kết mua bán: để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch thương mại, cần tìm hiểu các thông tin liên quan như lịch sử thành lập của công ty, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ văn phòng làm việc. Đối với các hợp đồng quan trọng, nên yêu cầu giám định từ bên thứ ba về năng lực tài chính của đối tác.
 • Tuân thủ luật pháp khi ký kết hợp đồng: việc tuân thủ luật pháp trong việc soạn thảo hợp đồng ngoại thương là rất quan trọng. Cần quy định rõ việc áp dụng luật quốc gia hoặc tập quán thương mại quốc tế.
 • Xác định loại hình hợp đồng phù hợp: cần chọn đúng loại hợp đồng ngoại thương phù hợp như hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, hợp đồng tư vấn, hợp đồng chuyển giao công nghệ, và nhiều hình thức khác.
 • Ai là người lập hợp đồng ngoại thương: với các hợp đồng quan trọng, cần để và giành quyền chủ động lập hợp đồng. Người lập hợp đồng sẽ thể hiện đầy đủ ý muốn của doanh nghiệp trên hợp đồng.

Vai trò của hợp đồng ngoại thương trong thương mại quốc tế

Hợp đồng ngoại thương đóng vai trò rất quan trọng trong thương mại quốc tế. Dưới đây là một số vai trò mà bạn cần biết:

 • Đảm bảo tính công bằng trong quan hệ thương mại: thông qua các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương, các bên mua bán có căn cứ để xác định trách nhiệm và chi phí của mỗi bên trong giao dịch thương mại. Ví dụ: công ty A và B ký hợp đồng ngoại thương với điều khoản bán hàng giá FOB, công ty A có trách nhiệm giao hàng tới cảng xuất, sau đó công ty B sẽ phụ trách các công việc giao nhận còn lại.
 • Căn cứ để giải quyết tranh chấp: dựa vào các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương, các bên có hướng giải quyết tranh chấp nếu có. Ví dụ: công ty A ký hợp đồng nhập khẩu từ công ty B với điều kiện đóng gói theo yêu cầu xuất khẩu. Trong quá trình vận chuyển, hàng hóa bị hỏng do đóng gói không cẩn thận của công ty B. Trong trường hợp này, công ty A có căn cứ để phản bác vì điều kiện xuất khẩu không yêu cầu gia cố thêm, trong khi quá trình vận chuyển gặp nhiều bất lợi.
 • Căn cứ để thanh toán: số tiền trên hợp đồng ngoại thương sẽ là căn cứ để phát hành hóa đơn thương mại. Người mua dựa vào hợp đồng để kiểm tra thông tin trên hóa đơn và thực hiện thanh toán. Ví dụ: số tiền trên hợp đồng là 10.500 USD. Nếu không có sự thay đổi về giao nhận hàng từ phía người mua, số tiền trên hóa đơn sẽ khớp với số tiền trong hợp đồng.

Điều kiện để hợp đồng ngoại thương có hiệu lực khi ký kết

Trước khi hợp đồng ngoại thương có hiệu lực sau khi ký kết, doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Chủ thể hợp đồng ngoại thương phải hợp pháp: chủ thể là doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và có giấy chứng nhận hoạt động hợp pháp.
 • Người ký hợp đồng phải có thẩm quyền: người ký hợp đồng phải có quyền lực, bao gồm các vị trí như Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền bởi đại diện hợp pháp của công ty. Lưu ý rằng người được ủy quyền chỉ có thể ký hợp đồng khi có sự cho phép từ người đại diện hợp pháp.
 • Các điều kiện trong hợp đồng phải hợp pháp: các điều khoản không được vi phạm pháp luật, bao gồm việc không vi phạm các quy định cấm của pháp luật và đạo đức xã hội. Nếu vi phạm, hợp đồng sẽ bị vô hiệu.
 • Các hình thức của bản hợp đồng phù hợp với quy định: hợp đồng ngoại thương phải được ký kết theo các hình thức quy định bởi pháp luật, bao gồm văn bản, lời nói hoặc hình thức khác mà hai bên đồng ý phù hợp với quy định. Thông thường, hợp đồng được soạn bằng văn bản và ký bằng tiếng Anh.

Nội dung cần có trong hợp đồng ngoại thương

Hợp đồng ngoại thương bao gồm các điều khoản quan trọng cần lưu ý. Có thể chia thành các mục cụ như sau:

Những điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại

Một hợp đồng ngoại thương chỉ được coi là hợp lệ khi đảm bảo các thông tin sau:

 • Hợp đồng có ghi rõ số và ngày (các chứng từ sau đó sẽ dựa vào thông tin từ hợp đồng để soạn thảo).
 • Thông tin chi tiết về công ty của người bán và người mua (tên công ty, địa chỉ, thông tin liên hệ).
 • Chủ đề hợp đồng bán hàng.
 • Mô tả hàng hóa.
 • Đơn giá hàng hóa, tổng số lượng hợp đồng và tổng số tiền phải trả cụ thể.
 • Đóng gói và giao hàng.
 • Thông tin về cảng dỡ hàng & xếp hàng.
 • Thời gian quy định về ngày giao hàng hoặc thời gian giao hàng.
 • Các hình phạt áp dụng khi bên bán giao thiếu hay trễ hàng.
 • Các điều khoản giao hàng theo Incoterm.
 • Phương thức thanh toán (thường là chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng).
 • Các chứng từ cung cấp từ nhà xuất khẩu.
 • Điều khoản về bất khả kháng.
 • Quy định về giải quyết tranh chấp.
 • Chữ ký của người có quyền lực cao trong doanh nghiệp (thường là giám đốc).
 • Bản dịch của hợp đồng (nên làm bản hợp đồng song ngữ và quy định rõ về việc sử dụng ngôn ngữ trong trường hợp xảy ra tranh chấp).

Dnulib được cung cấp bởi Dnulib.