Học ngữ pháp: Sự khác biệt giữa Soon và When

0
38
Rate this post

Bạn tự hỏi sự khác biệt giữa hai từ ‘soon’ và ‘when’? Cùng nhau tìm hiểu để hiểu rõ hơn về hai từ này và cách sử dụng chúng trong tiếng Anh.

Sự khác nhau giữa Look, Seem, Appear

Trước khi đi vào sự khác biệt giữa ‘soon’ và ‘when’, chúng ta hãy tìm hiểu sự khác nhau giữa ba từ ‘look’, ‘seem’ và ‘appear’. Đây là những từ mô tả ngoại hình hay cảm giác và có ý nghĩa gần giống nhau.

Sự khác nhau giữa As và Like

Tương tự, chúng ta cũng có ba từ ‘as’ và ‘like’, nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau. Từ viết ngắn như ‘as’ và ‘like’ thường gây khó khăn cho người học tiếng Anh.

Sự khác biệt giữa Other và another, One another và Each Other

Một vấn đề thường gặp khi học tiếng Anh là sự khác biệt giữa các từ ‘other’, ‘another’, ‘one another’ và ‘each other’. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để sử dụng chúng đúng cách.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa ‘soon’ và ‘when’. Như bạn đã biết, cả hai từ này đều được sử dụng để chỉ thời gian. ‘When’ được dùng để hỏi về thời điểm một sự việc nào đó xảy ra. Ví dụ: ‘When does the train leave?’ (Khi nào xe lửa khởi hành?) hoặc ‘When did the first person land on the moon?’ (Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng khi nào?). Trong các câu hỏi này, ‘when’ có nghĩa là ‘tại thời điểm nào’.

Về cơ bản, ‘when’ được sử dụng để diễn tả thời điểm một sự việc, sự kiện nào đó xảy ra, ví dụ như: ‘I’ll give you the money when I see you again.’ (Tôi sẽ đưa bạn tiền khi tôi gặp lại bạn) hoặc ‘I was unhappy when I got my exam results.’ (Tôi không vui vẻ gì khi nhận được kết quả thi cử của mình).

Do đó, ‘when’ là cách thường được sử dụng để chỉ thời gian. Nhưng ‘soon’ có thêm nghĩa chỉ một khoảng thời gian ngắn, kể từ thời điểm hoặc sự kiện hiện tại. Ví dụ: ‘The train leaves soon. Hurry up!’ (Tàu sắp chạy rồi. Nhanh lên!) hoặc ‘At first, I didn’t know anybody at university, but I soon made new friends and really enjoyed myself.’ (Mới đầu tôi không biết ai ở trường đại học cả, nhưng chẳng bao lâu tôi đã có bạn mới và cảm thấy rất vui).

Để hiểu được sự khác biệt giữa ‘when’ và ‘soon’ trong hai câu hỏi bạn đã đề cập, bạn cần nhớ rằng ‘soon’ được sử dụng để nhấn mạnh sự việc nào đó sớm xảy ra kể từ thời điểm nói. Trong câu hỏi “When is he going to turn up with the money?” (Anh ấy sẽ mang tiền tới khi nào?), người đặt câu hỏi chỉ muốn biết chừng nào anh ấy sẽ mang tiền tới. Trong khi đó, câu hỏi “How soon is he going to turn up with the money?” (Anh ấy sẽ mang tiền tới sớm như thế nào?) nhấn mạnh việc này phải sớm xảy ra từ thời điểm câu hỏi được đặt.

Chúng ta thường dùng cấu trúc này trong công việc hoặc trong giao dịch kinh doanh khi thời gian và tốc độ giữ vai trò quan trọng. Ví dụ: “I need the report urgently. How soon can you finish it?” (Tôi cần gấp bản báo cáo này. Chừng nào bạn mới làm xong?) hoặc “The new MP3 players are very popular. How soon can you deliver some more?” (Máy nghe mp3 mới rất được ưa chuộng. Chừng nào bạn mới giao hàng thêm được?). Trong cả hai câu này, bạn có thể dùng ‘when’ thay vì ‘soon’, nhưng nếu thế sẽ không có ý nhấn mạnh về tốc độ hoặc sự cần thiết phải nhanh chóng.

Hãy tiếp tục học ngữ pháp để nâng cao khả năng sử dụng các từ ngữ và cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Tìm hiểu tiếp và nhớ áp dụng vào các bài tập thực hành.