Các Từ: Sqr, Sqrt, Real Là gì?

0
53
Rate this post

Chương trình giảng dạy phổ thông thường không trình bày các hàm phổ biến sau đây trong Pascal. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào việc giảng dạy các hàm cơ bản về lập trình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những hàm Pascal phổ biến với nhiều công dụng khác nhau. Pascal là một chương trình học phổ thông, tuy nhiên, các hàm phổ biến trong Pascal thường không được trình bày trong giảng dạy. Thay vào đó, chúng tôi chỉ tập trung vào những hàm cơ bản và đơn giản. Dưới đây là một số hàm Pascal mà bạn cần hiểu để có thêm kiến thức cho mình.

Các Hàm Toán Học

Hàm Sqr và Sqrt

Hàm Sqr(x) tính bình phương của số x. Điều này có nghĩa là hàm trả về kết quả là . Ví dụ, Sqr(3) sẽ trả về giá trị là 9.

Hàm Sqrt(x) tính căn bậc hai của số x. Kết quả trả về bằng √x. Ví dụ, Sqrt(16) sẽ trả về giá trị là 4.

Hàm Real

Hàm Real(x) chuyển đổi một số nguyên hoặc số thực thành số thực định dạng. Điều này là hữu ích khi bạn muốn làm việc với các số thập phân. Ví dụ, nếu bạn có một biến nguyên n = 5, sau khi áp dụng hàm Real(n), bạn sẽ có một biến số thực n = 5.0.

Đơn giản với Pascal

Ngoài các hàm toán học trên, Pascal cũng cung cấp nhiều hàm khác để hỗ trợ công việc lập trình của bạn. Dưới đây là một số ví dụ:

 • clrscr: Xoá toàn bộ nội dung trên màn hình.
 • textcolor(): Thay đổi màu chữ hiển thị.
 • textbackground(): Tô màu nền của màn hình.
 • sound(): Tạo ra âm thanh.
 • delay(): Tạm dừng chương trình trong một khoảng thời gian nhất định.
 • nosound(): Tắt âm thanh.
 • windows(x1,y1,x2,y2): Thay đổi kích thước cửa sổ hiển thị.
 • highvideo: Tăng độ sáng màn hình.
 • lowvideo: Giảm độ sáng màn hình.
 • normvideo: Trở về chế độ sáng bình thường trên màn hình.

Đây chỉ là một số ví dụ. Pascal còn nhiều hàm khác nữa để bạn khám phá và sử dụng trong quá trình học tập và làm việc. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các hàm phổ biến trong Pascal, hãy ghé thăm trang web Dnulib để tìm hiểu thêm thông tin.

Đồ họa với Unit GRAPH

Unit GRAPH trong Pascal cung cấp những hàm giúp bạn vẽ đồ hoạ trên màn hình. Dưới đây là một số hàm phổ biến trong Unit GRAPH:

 • initgraph(a,b,): Khởi tạo chế độ đồ hoạ.
 • closegraph: Đóng chế độ đồ hoạ.
 • setcolor(x): Chọn màu sắc.
 • outtext(): In văn bản lên màn hình ở góc trên bên trái.
 • outtextxy(x,y,);: In văn bản lên màn hình tại tọa độ x, y.
 • rectangle(x1,y1,x2,y2): Vẽ hình chữ nhật.
 • line(x1,y1,x2,y2): Vẽ đoạn thẳng.
 • moveto(x,y): Lấy điểm xuất phát để vẽ đoạn thẳng.
 • lineto(x,y): Lấy điểm kết thúc để vẽ đoạn thẳng.
 • circle(x,y,n): Vẽ đường tròn.
 • ellipse(x,y,o1,o2,a,b): Vẽ hình elip.
 • floodfill(a,b,n): Tô màu cho hình.
 • getfillpattern(x): Tạo biến để tô.
 • setfillpattern(x,a): Chọn màu để tô.
 • cleardevice;: Xoá toàn bộ nội dung trên màn hình.
 • settextstyle(n,a,b): Chọn kiểu chữ.
 • bar(a,b,c,d): Vẽ thanh.
 • bar3d(a,b,c,d,n,h): Vẽ hộp.
 • arc(a,b,c,d,e): Vẽ cung tròn.
 • setbkcolor(n): Tô màu nền.
 • putpixel(x,y,n): Vẽ điểm.
 • setfillstyle(a,b): Chọn kiểu tô màn hình.
 • setlinestyle(a,b,c): Chọn kiểu đoạn thẳng.
 • getmem(p,1): Chuyển biến để lưu dữ liệu.
 • getimage(x1,y1,x2,y2,p): Lưu các hình vẽ trong vùng cửa sổ.
 • putimage(x,y,p,n): In ra màn hình các hình đã lưu.

Unit GRAPH cung cấp các chức năng đồ họa đơn giản, cho phép bạn tạo ra những hiệu ứng độc đáo cho chương trình của mình.

Kết luận

Trên đây là một số hàm phổ biến trong Pascal mà bạn có thể sử dụng để làm việc và thực hành. Đừng ngại khám phá và tìm hiểu thêm về những chức năng mà Pascal cung cấp. Nếu bạn quan tâm đến việc học thêm về những hàm cơ bản khác, hãy truy cập trang web Dnulib để có thêm thông tin chi tiết.

Chuyên mục: HOT

Dnulib