Before là dấu hiệu của thì nào trong Tiếng Anh

0
28
Rate this post

Hẳn bạn đã quen thuộc với cấu trúc “before” và nhận thức về tầm quan trọng của nó trong cuộc sống hàng ngày. Tương tự như cấu trúc “after”, “before” cũng có nhiều cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết khá phức tạp, đòi hỏi chúng ta cần nắm vững kiến thức cơ bản trong Tiếng Anh. Bài viết này sẽ chỉ ra trước và sau “before” được sử dụng trong các trường hợp nào nhé!

1. Định nghĩa về “before” trong tiếng Anh:

Cấu trúc “before” được sử dụng để diễn tả về một hành động đã diễn ra trước sự xảy ra của một hành động khác liên quan. Nó thường được sử dụng để diễn tả ý nghĩa “trước đó”, “trước khi”. “Before” trong cấu trúc ngữ pháp là một liên từ, một từ có tác dụng nối hai vế của một câu hoặc nối hai câu tách biệt lại với nhau.

2. Vị trí của mệnh đề chứa “before” trong ngữ pháp tiếng Anh:

Các câu mệnh đề có chứa “before” thường có vị trí linh hoạt trong câu. Mệnh đề này có thể đứng trước hoặc đứng sau tuỳ theo mục đích diễn đạt trong những tình huống của người sử dụng. Khi mệnh đề chứa “before” đứng trước, nó sẽ được ngăn cách với mệnh đề đứng sau bằng dấu phẩy. Còn khi mệnh đề “before” đứng sau, không có dấu phẩy nào ngăn cách giữa hai mệnh đề vì “before” đóng vai trò như một liên từ.

3. Cấu trúc ngữ pháp “Before” và cách sử dụng:

Cấu trúc “Before” được sử dụng với thì quá khứ đơn, nhằm diễn tả về một hành động đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Ta sử dụng “Before” + quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.

4. Số trường hợp khác khi sử dụng “Before”:

“Before” còn có thể giữ vai trò trong các câu trúc đặc biệt dưới dạng đảo ngữ, là một giới từ đi kèm với danh từ, hoặc là dấu hiệu nhận biết của các thì hoàn thành.

5. Cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh:

  • “Before long”: Trước kia
  • “The day before”: Ngày hôm trước
  • “To go on as before”: Để tiếp tục như trước
  • “Before and behind”: Trước và sau
  • “To have a whole life before one”: Đời còn dài

Wow, “before” thật là một từ thú vị đúng không các bạn. Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu hơn về từ “before” trong tiếng Anh. Để tìm hiểu thêm về ngữ pháp và nâng cao khả năng Tiếng Anh của bạn, hãy truy cập dnulib.edu.vn.