Tìm hiểu về trái phiếu tăng vốn cấp 2

0
35
Rate this post

Trái phiếu tăng vốn cấp 2 là gì?

Đối với những người đầu tư tài chính – chứng khoán, khái niệm về trái phiếu tăng vốn cấp 2 không còn xa lạ. Tuy nhiên, ít người hiểu rõ về khái niệm này.

trai-phieu-tang-von-cap-2

Hiểu đúng về trái phiếu tăng vốn cấp hai

Một số bài viết đã gây hiểu lầm về việc ngân hàng phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Thực tế, theo tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vốn hình thành từ trái phiếu tăng vốn không bao giờ có thể trở thành vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa.

Điều này có nghĩa là vốn điều lệ đã được cấp và góp vào vốn cấp 1, trong khi vốn hình thành từ bán trái phiếu tăng vốn sẽ được ghi nhận vào vốn cấp 2, đồng thời làm tăng vốn tự có của ngân hàng. Vốn tự có bao gồm vốn cấp 1 và vốn cấp 2.

Trái phiếu tăng vốn cấp 2 là loại trái phiếu mà ngân hàng phát hành nhằm tăng vốn phục vụ cho các hoạt động khác. Điều khoản của trái phiếu này phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Khái niệm liên quan

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng số vốn do các cổ đông hoặc thành viên của doanh nghiệp đóng góp, và được khai nhận khi đăng ký thành lập công ty.

Vốn cấp 1 (TIER 1)

Vốn cấp 1 là khoản tiền mà ngân hàng lưu trữ để duy trì hoạt động thông qua các giao dịch rủi ro. Vốn cấp 1 bao gồm cổ phiếu phổ thông và lợi nhuận giữ lại của ngân hàng.

Vốn cấp 2 (TIER 2)

Vốn cấp 2 là thước đo tiềm lực tài chính của một ngân hàng liên quan đến các nguồn lực tài chính có độ tin cậy ở hàng thứ hai. Nó là nguồn thứ cấp của vốn ngân hàng, cung cấp tài chính cho các hoạt động của ngân hàng, bao gồm nợ phụ thuộc, chứng khoán có thể chuyển đổi và một phần của dự trữ lỗ khoản vay đối với khoản cho vay xấu.

Vốn cấp 2 bao gồm các công cụ lai giữa nợ và vốn, dự phòng tổn thất cho vay và dự trữ định giá lại cũng như lợi nhuận chưa phân bổ. Tuy nhiên, vốn cấp 2 không được đánh giá cao như vốn cấp 1 vì mức độ tin cậy thấp hơn.

Mặc dù vậy, trái phiếu tăng vốn cấp II vẫn là lựa chọn đáng tham khảo dành cho nhà đầu tư muốn sinh lời từ nguồn tiền nhàn rỗi. Việc đầu tư này có những ưu điểm và hạn chế riêng, tương tự như các loại trái phiếu khác. Để đưa ra quyết định đầu tư, bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin trước.

Sửa đổi bởi: Dnulib