U là gì trong vật lý? Tìm hiểu các ký hiệu trong vật lý

0
35
Rate this post

U trong vật lý đó là Hiệu điện thế hay còn gọi là điện áp. Được sử dụng để nói về sự chênh lệch giữa hai cực trong một nguồn của điện thế. Công thức tính U trong vật lý là: U = I * R. Trong đó:

U: Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đo bằng Vôn (V).
I: Cường độ dòng điện đi qua vật dẫn điện, đo bằng Ampe (A).
R: Điện trở của vật dẫn điện, đo bằng Ohm (Ω).

Ngoài định nghĩa về U ở phía trên, U còn được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau trong vật lý.

U trong các lĩnh vực khác của vật lý

Trong điện động lực học, U là ký hiệu tượng trưng cho thế năng của điện trường. Trong thuyết tương đối, U được dùng để biểu diễn vận tốc của vật. Trong nhiệt động lực học, U lại là ký hiệu cho nội năng.

Ngoài ra, trong trường hợp khác, U còn được sử dụng để biểu thị thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi. Điều này có thể thấy trong vật lý học về thế năng và định luật hấp dẫn của Newton.

Tìm hiểu về các ký hiệu khác trong vật lý

Trong vật lý, chúng ta sử dụng nhiều ký hiệu để biểu diễn các đại lượng. Từ tốc độ ánh sáng, bước sóng cho đến vận tốc, tất cả được biểu diễn bằng các ký tự tiếng Anh hoặc tiếng Hy Lạp.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các ký hiệu vật lý thông dụng và cách sử dụng của chúng:

Ký hiệu vật lý cho một số đại lượng cơ bản

Trong bảng dưới đây, bạn sẽ thấy tên của các đại lượng vật lý và ký hiệu tương ứng, cùng với đơn vị SI của chúng.

Tên đại lượng vật lý Ký hiệu Tên biểu tượng Loại đại lượng Đơn vị SI
Diện tích A Vô hướng
Độ dịch chuyển góc θ rad Vô hướng rad
Tần số góc ω rad/s Vô hướng rad/s
Tính thường xuyên f, v Hz Vô hướng Hz

Các ký hiệu vật lý trong cơ học

Trong cơ học, chúng ta sử dụng các ký hiệu khác để biểu diễn các đại lượng cơ học. Dưới đây là một số ký hiệu vật lý trong cơ học:

 • Sự tăng tốc: a, Đơn vị: m/s²
 • Gia tốc góc: α, Đơn vị: rad/s²
 • Động lượng góc: L, Đơn vị: kg⋅m²/s
 • Lực lượng: F, Đơn vị: N

Các ký hiệu vật lý trong điện và từ trường

Trong lĩnh vực điện và từ trường, chúng ta sử dụng các ký hiệu sau:

 • Điện trường: E, Đơn vị: N/C
 • Dòng điện: I, Đơn vị: A
 • Điện cảm: L, Đơn vị: H
 • Điện dung: C, Đơn vị: F

Các ký hiệu liên quan đến không gian và thời gian

Cuối cùng, các ký hiệu liên quan đến không gian và thời gian bao gồm:

 • Tọa độ Descartes: X, Y, Z
 • Vector đơn vị Descartes: i, j, k
 • Tọa độ hình cầu: r, θ, φ
 • Vector đơn vị hình cầu: r̂, θ̂, Φ̂

Đây chỉ là một số ký hiệu cơ bản trong vật lý mà chúng ta thường gặp. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu hơn về các ký hiệu và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực vật lý.

Đọc thêm tại: Dnulib