Văn hóa phục hưng là gì?

0
42
Rate this post

Như bạn đã biết, Văn hóa Phục hưng là một phong trào văn hóa đã tác động mạnh mẽ tới đời sống trí thức châu Âu trong thời kỳ hiện đại. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm này và tầm ảnh hưởng của nó qua bài viết dưới đây.

Văn hóa Phục hưng là gì?

Văn hóa Phục hưng là phong trào văn hóa mới của giai cấp tư sản Tây Âu trong thời trung đại, nhằm khôi phục những giá trị và thành tựu của nền văn minh Hy Lạp và Rô-ma thời cổ đại. Thời kỳ từ thế kỉ V đến X, văn hóa Tây Âu phát triển hạn chế do sự giao lưu và trao đổi kinh tế không đáng kể.

Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế công thương ở các thành thị vào thế kỉ XIV, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã hình thành và ngày càng mạnh mẽ. Giai cấp tư sản không chấp nhận những giáo lí phong kiến lỗi thời và đã khôi phục lại sự huy hoàng của văn hoá Tây Âu thời cổ đại. Họ đã tìm thấy trong nền văn hoá cổ đại những yếu tố phù hợp và có lợi cho cuộc đấu tranh chống lại những trói buộc của văn hoá trung cổ.

Phong trào Văn hoá Phục hưng đã xuất hiện đầu tiên ở Ý, nơi có những thành thị tự do đã tạo điều kiện cho phát triển của sản xuất tư bản và văn hoá. Ý còn là trung tâm của đế quốc Rô-ma cổ đại, giữ lại nhiều di sản văn hoá cổ đại của Hy Lạp – Rô-ma. Các nhà văn hoá Ý đã có điều kiện khôi phục lại nền văn hoá trước tiên, và từ đây, phong trào lan rộng sang Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức.

Phong trào Văn hoá Phục hưng

Để hiểu rõ hơn về khái niệm “Văn hóa Phục hưng là gì?”, chúng ta cần tìm hiểu về phong trào Văn hoá Phục hưng. Phong trào này không chỉ khôi phục lại tinh hoa văn hoá của các quốc gia cổ đại Hy Lạp và Rô-ma mà còn xây dựng một nền văn hoá mới, đề cao giá trị con người, quyền tự do cá nhân và phát triển khoa học – kỹ thuật. Đó là sự đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá và tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến lỗi thời. Phong trào này được gọi là phong trào Văn hoá Phục hưng và có nguồn gốc từ Ý, lan rộng sang các nước Tây Âu.

Thời đại Văn hoá Phục hưng chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học – kỹ thuật, văn học và những tài năng xuất sắc nổi bật. Có những nhân vật tiêu biểu của thời kỳ này, được gọi là những con người “khổng lồ”, như là nhà văn kiêm nhà y học Ra-bơ-le, nhà toán học và triết gia Đê-các-tơ, hoạ sĩ thiên tài và kỹ sư nổi tiếng Lê-ô-na đơ Vanh-xi, nhà soạn kịch vĩ đại Sếch-xpia và nhiều người khác.

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng

Ngoài việc hiểu rõ về khái niệm “Văn hóa Phục hưng là gì?”, chúng ta cần tìm hiểu về nội dung chính của phong trào này. Văn hoá thời Phục hưng đã lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki tô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến, đặt lên cao giá trị con người, tự do cá nhân và xây dựng thế giới quan tiến bộ. Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá và tư tưởng, giúp giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến lỗi thời và mở đường cho văn hoá châu Âu phát triển hơn.

Văn hoá Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên và xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ. Nó đã cống hiến vào việc giải phóng tư tưởng và tình cảm con người khỏi sự ảnh hưởng của thần học. Đồng thời, nó tạo ra những tiền đề quan trọng cho giai cấp tư sản xây dựng nền văn hoá và tôn giáo mới.

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng đã được giải thích trong nội dung trên. Trong thời kỳ trung đại, kinh tế Tây Âu có nhiều thay đổi, quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa hình thành cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến và hệ tư tưởng của Giáo hội Thiên chúa đã kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản muốn xoá bỏ chướng ngại phong kiến và có thế lực kinh tế, nhưng chưa có địa vị xã hội tương ứng.

Văn hóa Phục hưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là bước tiến kỳ diệu trong lịch sử văn minh ở Tây Âu, góp phần quan trọng vào sự phát triển của văn hóa Châu Âu và văn hóa nhân loại. Phong trào Văn hóa Phục hưng đã đánh bại hệ tư tưởng lỗi thời của phong kiến và giáo hội Thiên chúa, giúp giải phóng tư tưởng và tình cảm con người khỏi sự ảnh hưởng và trói buộc của giáo hội, đặt lên cao những giá trị đẹp cao quý của con người. Nó cũng tạo ra tiền đề cho giai cấp tư sản định hình nền văn hoá và tôn giáo mới.

Được chỉnh sửa bởi Dnulib