Tóm tắt tiểu sử

0
48
Rate this post
Video vũ đức đam quê ở đâu

Đồng chí Vũ Đức Đam – Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Vũ Đức Đam là một ủy viên quan trọng trong Đảng và Chính phủ. Sinh ngày 03/02/1963, ông là người nam và thuộc dân tộc Kinh. Quê quán của ông tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông đã có một gia đình công chức và viên chức.

Trước khi trở thành một nhà lãnh đạo, ông đã là sinh viên và sau đó được tuyển dụng làm cán bộ, công chức và viên chức từ tháng 10 năm 1989. Ông gia nhập Đảng vào ngày 19/02/1993, và chính thức trở thành đảng viên vào ngày 19/02/1994.

Tương xứng với vai trò của mình, ông đã được đào tạo rất đa dạng. Ông đã hoàn thành giáo dục phổ thông với điểm số 10/10. Bên cạnh đó, ông cũng đã chuyên sâu về các lĩnh vực như điện cơ, luật và kinh tế. Ông có văn bằng Phó Tiến sỹ về Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế. Ngoài ra, ông cũng sở hữu kiến thức lý luận chính trị ở cấp cao và thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.

Ông đã nhận được Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 2011, điều này chứng tỏ sự tận tụy và đóng góp của ông trong công việc.

Trong sự nghiệp của mình, ông đã trở thành ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trong khóa X, và sau đó trở thành ủy viên Trung ương Đảng trong các khóa XI, XII và XIII. Ngoài ra, ông cũng đảm nhận vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tóm tắt Quá trình Công tác

 • 10/1988 – 10/1990: Kỹ sư tại Công ty XNK và Dịch vụ Kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.
 • 10/1990 – 2/1992: Chuyên viên tại Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.
 • 02/1992 – 4/1993: Chuyên viên tại Văn phòng Tổng cục Bưu điện.
 • 4/1993 – 10/1994: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.
 • 10/1994 – 11/1995: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.
 • 11/1995 – 8/1996: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ.
 • 8/1996 – 3/2003: Thư ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
 • 3/2003 – 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ tháng 4/2004).
 • 8/2005 – 11/2007: Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).
 • 11/2007 – 5/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.
 • 5/2008 – 3/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
 • 3/2010 – 8/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
 • 8/2010 – 8/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.
 • 8/2011 – 11/2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 • 11/2013 – 10/2019: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.
 • 10/2019 – 12/2019: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.
 • 12/2019 – 7/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • 7/2020 – 01/2023: Ủy viên Trung ương Đảng (đến 30/12/2022), Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 • 05/01/2023: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 – Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Để biết thêm thông tin về Đồng chí Vũ Đức Đam, bạn có thể truy cập vào trang web Dnulib.

Edit by Dnulib.