Kiến thức đầu tư

0
44
Rate this post

Trong lĩnh vực đầu tư, việc đo lường rủi ro là một yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc quản lý danh mục đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất và vai trò của Duration khi đo lường rủi ro trái phiếu.

Duration là gì?

Duration là thước đo thời gian trung bình để người sở hữu trái phiếu nhận được toàn bộ dòng tiền từ trái phiếu. Đây là một công cụ quan trọng được sử dụng trong việc đo lường rủi ro trái phiếu. Thông qua công thức tổng quát, ta có thể tính toán được Duration của một trái phiếu.

Kiến thức đầu tư

Trong công thức trên:

  • PV(CFi): Giá trị hiện tại của dòng tiền i
  • Ti: Thời điểm nhận được dòng tiền i

Duration không chỉ đo lường mức độ nhạy của giá trái phiếu đối với sự thay đổi của lợi suất trái phiếu, mà còn mang lại thông tin quan trọng về rủi ro lãi suất của trái phiếu.

Tác động của Duration

Duration có tác động mạnh mẽ đến giá trị của trái phiếu. Khi lãi suất trái phiếu thay đổi, giá trị của trái phiếu cũng sẽ biến động theo một tỷ lệ phụ thuộc vào Duration của nó. Điều này có nghĩa là, với cùng một mức thay đổi lãi suất, trái phiếu có Duration lớn sẽ có biến động giá trị cao hơn so với trái phiếu có Duration nhỏ.

Kiến thức đầu tư

Ví dụ, đối với một trái phiếu có Duration là 5, khi lãi suất thị trường tăng lên 1%, giá trái phiếu sẽ giảm đi 5%. Điều này cho thấy, Duration càng cao thì rủi ro biến động giá trị trái phiếu càng lớn.

Mô hình của TCBF

Kiến thức đầu tư
Nguồn: TCBF tổng hợp

TCBF là một trong những quỹ mở trái phiếu hoạt động trên thị trường với danh mục đầu tư chủ yếu vào các công cụ có thời gian đáo hạn bình quân ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc rủi ro biến động lãi suất thị trường khi nắm giữ trái phiếu được giảm thiểu. Tuy nhiên, các danh mục có Duration ngắn thường có lợi tức thấp hơn các danh mục có Duration lớn do hạn chế rủi ro.

So sánh với các Quỹ khác

Kiến thức đầu tư
Nguồn: TCBF tổng hợp (So sánh các Quỹ đã hoạt động được trên 1 năm)

Trong số các quỹ mở trái phiếu hoạt động trên thị trường, TCBF là một trong hai quỹ (cùng với MBBF) có đầu tư chủ yếu vào các công cụ có thời gian đáo hạn bình quân ngắn và được điều chỉnh lãi suất định kỳ như trái phiếu doanh nghiệp. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá trị của các tài sản trong quỹ, từ đó tăng tính ổn định và an toàn cho nhà đầu tư.

Nhận thấy sự quan trọng của Duration trong việc đo lường rủi ro trái phiếu, dnulib.edu.vn cung cấp cho bạn những kiến thức đầu tư bổ ích và chi tiết. Để biết thêm thông tin, truy cập Dnulib ngay hôm nay!