Cách dùng và phân biệt Almost, Most và The Most

0
33
Rate this post

Chắc hẳn các bạn đã từng gặp phải những từ Almost, Most và The Most và thấy chúng có ý nghĩa tương tự nhau – hầu như. Tuy nhiên, các từ này lại được sử dụng trong các trường hợp khác nhau, dễ gây nhầm lẫn cho người học. Đừng lo, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng và phân biệt các từ này.

Almost – Điều gì?

Almost có nghĩa là “hầu như” và được sử dụng như một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Almost, hãy xem qua các ví dụ dưới đây:

  • Almost thường đi với các từ như: Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, every. Ví dụ: The alley was too slippery so the old man almost made a false step. (Lối đi trơn quá nên ông lão suýt nữa trượt chân).

  • Almost thường đi với no, nobody, none, nothing, all, every, anyone, anything. Ví dụ: There’s almost no space to stand. (Hầu như không có chỗ nào để đứng). E.g: She ate almost nothing. (Hầu như cô ấy chẳng ăn gì).

  • Almost đi với % để chỉ mức độ, khoảng chừng. Ví dụ: Almost 11% people in over the world are left-handed. (Khoảng 11% số người trên thế giới là thuận tay trái).

Most – Điều gì?

Most có nghĩa là “hầu hết” và được sử dụng như một tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau nó. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Most, hãy xem qua các ví dụ dưới đây:

  • Most + N (đi với danh từ không xác định) = hầu hết. Ví dụ: When we toured Italy, we spent most time in Rome. (Khi chúng tôi du lịch ở Ý, chúng tôi hầu hết dành thời gian ở Rome). Most racial discrimination is based on ignorance. (Hầu hết sự phân biệt chủng tộc là dựa trên sự ngu dốt).

  • Most of + a/an/the/my/his/her/our/their + N (đi với danh từ xác định). Ví dụ: Most of my friends have their lovers. (Hầu hết bạn của tôi thì đều có người yêu).

The Most – Điều gì?

The Most được sử dụng trong hai trường hợp để chỉ sự so sánh nhất của MUCH/ MANY và để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ dài trong so sánh nhất. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng The Most, hãy xem qua các ví dụ dưới đây:

  • The Most + N để so sánh nhất của MUCH/ MANY, trái nghĩa với The Least. Ví dụ: After the race he won the most money. I love you the most in my life. This businessman is the one who possesses the most real estate in this town.

  • The Most + ADJ/ ADV dài để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ dài trong so sánh nhất. Ví dụ: Of the three sister, she is the most beautiful. Summer is the most colourful time of year. The most interesting thing in London is the night life. It was the most exciting holiday I’ve ever had. (đó là kì nghỉ thú vị nhất mà tôi từng có).

Hi vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng và phân biệt các từ Almost, Most và The Most. Để tìm hiểu thêm về ngữ pháp Tiếng Anh và nâng cao kỹ năng của mình, hãy ghé thăm dnulib.edu.vn.

Chỉnh sửa bởi: dnulib.edu.vn