Node.js thực sự là gì?

0
23
Rate this post

Node.js: Bộ Chạy JavaScript Kỳ Diệu

Node.js được xây dựng dựa trên Javascript runtime. Âm thanh thật tuyệt vời, nhưng thực sự nó có ý nghĩa gì? Nó hoạt động như thế nào?

Nền tảng Node runtime bao gồm mọi thứ bạn cần để hoàn thành một chương trình viết bằng JavaScript[^1^]. Nếu bạn đã quen với Java, công việc định nghĩa Node.js cũng có một số điểm giống nhau[^2^].

Node.js Là Gì?

Node.js là một nền tảng được xây dựng trên “V8 Javascript Engine” được viết bằng c++ và Javascript[^3^]. Nền tảng này đã ra đời từ khi các nhà phát triển đầu tiên của JavaScript đã mở rộng nó từ một thứ chỉ chạy được trên trình duyệt thành một thứ bạn có thể chạy trên máy tính của mình dưới dạng ứng dụng độc lập[^4^].

Tại Sao Lại Chọn Node.js?

Theo định nghĩa chính thức trên trang web chính của Node.js: “Node.js là một JavaScript runtime được build dựa trên engine JavaScript V8 của Chrome. Node.js sử dụng kiến trúc hướng sự kiện event-driven, mô hình non-blocking I/O làm cho nó nhẹ và hiệu quả hơn. Hệ thống quản lý gói của Node.js, npm, là hệ thống thư viện nguồn mở lớn nhất thế giới”[^5^].

Một trong những lý do khiến Node.js phổ biến đến vậy là sự linh hoạt và khả năng xử lý I/O (Input/Output) hiệu quả[^6^]. Thay vì chờ đợi phản hồi từ một tác vụ I/O, Node.js cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ I/O song song mà không cần chặn lại các tác vụ khác[^7^]. Điều này làm cho việc xây dựng các ứng dụng web đa người dùng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết[^8^].

Vòng Lặp Sự Kiện JavaScript

Node.js sử dụng mô hình vòng lặp sự kiện JavaScript để xử lý các sự kiện trong ứng dụng. Vòng lặp sự kiện này cho phép Node.js xử lý nhiều tác vụ song song mà không cần tạo ra các luồng riêng biệt[^9^].

npm – Hệ Thống Quản Lý Gói Node.js

npm (Node Package Manager) là một hệ thống quản lý gói đi kèm với Node.js. Nó cung cấp một cách tiện lợi để tải xuống và cài đặt các thư viện và module của bên thứ ba[^10^]. Bạn có thể sử dụng những thư viện này để phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Require – Tải Và Sử Dụng Module

Require là một chức năng trong Node.js để tải và sử dụng module. Bạn có thể sử dụng nó để tải các module đi kèm với Node.js hoặc các thư viện bên thứ ba mà bạn đã cài đặt từ npm. Require cũng giúp bạn tạo module của riêng mình và sử dụng chúng cho nhiều ứng dụng khác nhau[^11^].

Node Modules – Tái Sử Dụng Code Một Cách Hiệu Quả

Module Node là một khối mã có thể tái sử dụng mà không ảnh hưởng đến các khối mã khác. Bạn có thể tạo ra các module riêng của mình và sử dụng chúng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Node.js cũng cung cấp một số module tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng mà không cần cài đặt thêm gì[^12^].

V8: Cải Thiện Sự Mạnh Mẽ Của JavaScript

V8 là một công cụ runtime nguồn mở được viết bằng C++[^13^]. Với V8, JavaScript có thể được biên dịch thành mã máy và chạy một cách nhanh chóng và hiệu quả. V8 cho phép bạn mở rộng JavaScript bằng cách sử dụng mã C++ để tận dụng các tính năng mà ECMAScript không hỗ trợ[^14^].

Events: Xử Lý Các Sự Kiện Trong Node.js

Trong Node.js, có hai loại sự kiện: hệ thống sự kiện và sự kiện tùy chỉnh. Hệ thống sự kiện dựa trên thư viện libuv trong C++ (ví dụ: đọc một tệp)[^15^]. Còn sự kiện tùy chỉnh được xử lý bằng JavaScript thuần túy[^16^].

Viết Một Ứng Dụng “Hello World” Trong Node.js

Hãy tạo một file tên là app.js và thêm dòng sau vào nó:

console.log("Xin chào thế giới!");

Mở terminal và chuyển đến thư mục chứa file và chạy lệnh node app.js.

Đó là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng Node.js để viết một ứng dụng. Bạn có thể tự do khám phá thêm về Node.js và những cách thú vị để sử dụng nó trong việc phát triển ứng dụng.

Bài viết này đã được chỉnh sửa bởi Dnulib.