SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH – CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

0
37
Rate this post

Sáng chế và giải pháp hữu ích đó là gì?

Bạn có từng tự hỏi về bí mật đằng sau sự đột phá công nghệ? Khi bạn nhìn thấy một sản phẩm hoặc một quy trình kỹ thuật độc đáo, hãy nghĩ về sáng chế và giải pháp hữu ích. Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề xác định bằng cách áp dụng các quy luật tự nhiên. Được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích, sáng chế ghi lại sự sáng tạo và sự khác biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Khái niệm và đối tượng của sáng chế

1. Sáng chế:

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật, có thể là một sản phẩm hoặc một quy trình, nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể. Sáng chế nắm giữ bí mật công nghệ và đúc kết tri thức từ các quy luật tự nhiên. Các sáng chế này có thể được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

2. Giải pháp kỹ thuật:

Giải pháp kỹ thuật là đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế. Nó bao gồm thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật để giải quyết một vấn đề xác định. Giải pháp kỹ thuật có thể là một sản phẩm hoặc một quy trình.

Các loại giải pháp kỹ thuật

 • Sản phẩm:
  • Sản phẩm dưới dạng vật thể, ví dụ như dụng cụ, linh kiện điện tử, máy móc… là những sản phẩm sáng chế có chức năng nhất định để đáp ứng nhu cầu của con người.
  • Sản phẩm dưới dạng chất liệu hoặc hỗn hợp chất liệu, ví dụ như vật liệu xây dựng, dược phẩm… cũng là những sản phẩm sáng tạo dựa trên các dấu hiệu kỹ thuật.
 • Quy trình hay phương pháp:
  • Quy trình sản xuất, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý… là những giải pháp kỹ thuật được thể hiện qua cách thức tiến hành các công việc cụ thể để đạt được mục tiêu nhất định.

Điều kiện bảo hộ và các đối tượng không được bảo hộ

1. Điều kiện bảo hộ:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới.
 • Có trình độ sáng tạo.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Đối tượng không được bảo hộ:

Luật sở hữu trí tuệ quy định rõ những đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế, bao gồm:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.
 • Cách thức thể hiện thông tin.
 • Giải pháp chỉ có tính thẩm mỹ.
 • Giống thực vật, giống động vật.
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.
 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Vậy đó, sáng chế và giải pháp hữu ích là những yếu tố không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học và công nghệ. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về chủ đề này.


Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Dnulib để cung cấp kiến thức phong phú và đáng tin cậy cho bạn.