Nhà thầu là gì?

0
35
Rate this post

Nhà thầu đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động đấu thầu xây dựng. Tuy nhiên, điều gì khiến một tổ chức hay cá nhân trở thành một nhà thầu? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các khái niệm cơ bản về nhà thầu, các loại nhà thầu theo Luật Đấu thầu mới nhất và điều kiện tư cách nhà thầu.

Nhà thầu là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa định nghĩa rõ ràng khái niệm “nhà thầu”. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng nhà thầu là một tổ chức hoặc đơn vị có đủ năng lực để thực hiện việc xây dựng công trình cho các chủ đầu tư. Thông qua việc ký hợp đồng với chủ đầu tư, nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm thầu toàn bộ các công việc và dự án liên quan đến công trình đó.

Các loại nhà thầu theo Luật Đấu thầu mới nhất

Luật Đấu thầu 2013 quy định về các loại nhà thầu như sau:

Nhà thầu chính

Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham gia thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Nhà thầu phụ

Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Đặc biệt, nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Nhà thầu nước ngoài và trong nước

Nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam. Trong khi đó, nhà thầu trong nước là tổ chức hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam tham dự thầu.

Sản phẩm, dịch vụ công

Sản phẩm, dịch vụ công là những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các lĩnh vực áp dụng sản phẩm, dịch vụ công bao gồm y tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, khoa học-công nghệ, tài nguyên-môi trường, giao thông-vận tải và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. Sản phẩm, dịch vụ công bao gồm cả sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công.

Điều kiện tư cách hợp lệ của nhà thầu

Luật Đấu thầu 2013 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

Điều kiện tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức

Để có tư cách hợp lệ, tổ chức nhà thầu, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp.
 • Hạch toán tài chính độc lập.
 • Không đang trong quá trình giải thể, không bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
 • Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này.
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
 • Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.
 • Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam. Trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực, họ có thể tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Điều kiện đáp ứng tư cách nhà thầu là cá nhân

Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân.
 • Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật.
 • Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Lưu ý: Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 được phép tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh. Trong trường hợp liên danh, các thành viên cần có văn bản thỏa thuận, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Dnulib.edu.vn, trang web giáo dục về Luật và các lĩnh vực liên quan, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các loại nhà thầu và điều kiện cần thiết để trở thành một nhà thầu đáng tin cậy. Hãy ghé thăm dnulib.edu.vn để tìm hiểu thêm.

Bài viết được chỉnh sửa bởi: dnulib.edu.vn