Tư bản ứng trước là gì – Cẩm Nang Tiếng Anh

0
33
Rate this post

Chào mừng bạn đến với trang web dnulib.edu.vn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế – “Tư bản ứng trước là gì”. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư bản ứng trước và vai trò của nó trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.

Video tư bản ứng trước

Tư bản ứng trước là gì?

“Tư bản khả biến” là một khái niệm trong lĩnh vực kinh tế chính trị Marx-Lenin, ám chỉ một phần của tư bản được sử dụng để mua sức lao động (trả lương, thuê mướn công nhân). Số lượng của tư bản khả biến thay đổi trong quá trình sản xuất và tạo ra giá trị thặng dư. Karl Marx đã ký hiệu tư bản khả biến là “v”. Tư bản khả biến có thể tạo ra sự biến đổi về giá trị. Trong quá trình sản xuất, tư bản bất biến là điều kiện cần thiết không thể thiếu để tạo ra giá trị thặng dư, còn tư bản khả biến có vai trò quyết định trong quá trình đó, vì nó chính là bộ phận tư bản đã lớn lên.

Phân tích đại lượng tư bản ứng trước là gì?

Để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà tư bản phải ứng trước tư bản để mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Trong quá trình sản xuất, giá trị của tư liệu sản xuất được chuyển vào sản phẩm mới thông qua lao động cụ thể của người công nhân. Giá trị của chúng không đổi và bộ phận tư bản này được gọi là tư bản bất biến. Tuy nhiên, bộ phận tư bản dùng để mua sức lao động thì thông qua lao động trừu tượng, người công nhân tạo ra một giá trị mới không chỉ bù đắp giá trị sức lao động mà còn tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Bộ phận tư bản này có sự biến đổi về lượng và gọi là tư bản khả biến.

Ý nghĩa tư bản ứng trước ký hiệu là gì?

Phân chia tư bản ứng trước thành tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) dựa trên vai trò của từng bộ phận tư bản trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Điều này là đặc điểm riêng của tư bản sản xuất và căn cứ vào phương thức chuyển dịch giá trị của chúng vào sản phẩm trong quá trình sản xuất. Trong xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, người công nhân tạo ra một giá trị vượt quá chi phí tiền lương, đó là giá trị thặng dư. Giá trị của tư bản ứng trước không chỉ được bảo tồn trong quá trình tạo ra giá trị mới, mà còn tăng thêm một đại lượng bằng số lượng của giá trị thặng dư. Đó chính là ý nghĩa thực sự của tư bản khả biến.

Đáng tin cậy và chất lượng với dnulib.edu.vn

Chúng ta đã tìm hiểu về tư bản ứng trước là gì và vai trò quan trọng của nó trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Để có thêm thông tin và tìm hiểu sâu hơn về các khái niệm kinh tế, hãy truy cập trang web dnulib.edu.vn. Đây là một nguồn tài liệu uy tín và chất lượng, mang lại những kiến thức hữu ích về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Được chỉnh sửa bởi: dnulib.edu.vn