Mô hình mạng Workgroup

0
49
Rate this post

Một mô hình mạng Workgroup là nhóm các máy tính trong mạng chia sẻ tài nguyên như file dữ liệu và máy in. Đây là một nhóm logic các máy tính có cùng tên nhóm, có thể có nhiều nhóm làm việc khác nhau kết nối trên một mạng cục bộ (LAN).

Trong mô hình này, các máy tính có quyền hạn ngang nhau và không có máy tính chuyên dụng nào cung cấp dịch vụ hay quản lý. Mỗi máy tính tự chịu trách nhiệm bảo mật và quản lý tài nguyên của riêng mình. Đồng thời, các máy tính cục bộ này cũng tự chứng thực cho người dùng cục bộ.

Mô hình mạng Workgroup cũng được coi là mạng peer-to-peer, vì tất cả các máy trong workgroup có quyền chia sẻ tài nguyên như nhau mà không cần sự chỉ định của Server. Mỗi máy tính trong nhóm tự bảo trì, bảo mật cơ sở dữ liệu và quản lý tài nguyên chia sẻ của mình.

Mô hình Workgroup có những ưu điểm riêng. Đầu tiên, nó không yêu cầu máy tính chạy trên hệ điều hành Windows Server để tập trung hóa thông tin bảo mật. Thay vào đó, workgroup thiết kế và hiện thực đơn giản, không yêu cầu lập kế hoạch có phạm vi rộng và quản trịnhư domain yêu cầu. Workgroup thuận tiện đối với nhóm có số máy tính ít và gần nhau, không quá 20 máy.

Tuy nhiên, mô hình Workgroup cũng có một số nhược điểm. Mỗi người dùng phải có một tài khoản người dùng trên mỗi máy tính mà họ muốn đăng nhập. Bất kỳ sự thay đổi tài khoản người dùng, như là thay đổi mật khẩu hoặc thêm tài khoản người dùng mới, phải được thực hiện trên tất cả các máy tính trong Workgroup. Nếu bạn quên bổ sung tài khoản người dùng mới tới một máy tính trong nhóm, người dùng mới sẽ không thể đăng nhập vào máy tính đó và không thể truy xuất tới tài nguyên của máy tính đó. Ngoài ra, việc chia sẻ thiết bị và file được xử lý bởi các máy tính riêng, và chỉ cho người dùng có tài khoản trên máy tính đó được sử dụng.

Mô hình mạng Workgroup tuy có nhược điểm nhưng vẫn là phương pháp linh hoạt và dễ triển khai. Nếu bạn không muốn đầu tư vào một hệ thống mạng phức tạp, mô hình Workgroup sẽ giúp bạn duy trì quyền tự chủ và quản lý tài nguyên của mình.

Với mô hình mạng Workgroup, bạn có thể tự quyết định và kiểm soát tài nguyên mạng của mình mà không cần một máy chủ tập trung. Tuy nhiên, nếu bạn muốn quản lý và chia sẻ tài nguyên mạng một cách chặt chẽ và linh hoạt hơn, bạn có thể xem xét mô hình mạng Domain.

Mô hình mạng Domain là một nhóm máy tính mạng cùng chia sẻ cơ sở dữ liệu thư mục tập trung. Thư mục dữ liệu chứa tài khoản người dùng và thông tin bảo mật cho toàn bộ Domain. Trong mô hình này, việc quản lý và chứng thực người dùng mạng được tập trung tại máy tính Primary Domain Controller. Các tài nguyên mạng cũng được quản lý tập trung và cấp quyền hạn cho từng người dùng. Lúc đó trong hệ thống có các máy tính chuyên dụng làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ và quản lý các máy trạm.

Mô hình mạng Domain cho phép quản trị tập trung. Nếu người dùng thay đổi mật khẩu của họ, thì sự thay đổi sẽ được cập nhật tự động trên toàn Domain. Domain cung cấp quy trình đăng nhập đơn giản để người dùng truy xuất các tài nguyên mạng mà họ được phép truy cập. Thêm vào đó, Domain cung cấp linh động để người quản trị có thể khởi tạo mạng rất rộng lớn.

Mô hình mạng Domain cung cấp sự tiện lợi và khả năng quản trị mạnh mẽ hơn so với Workgroup. Đồng thời, nó đòi hỏi một hệ thống phức tạp hơn và sự đầu tư về phần cứng và phần mềm.

Dnulib.edu.vn cung cấp các tài liệu và thông tin chi tiết về mô hình mạng Workgroup và mô hình mạng Domain. Hãy truy cập đây để tìm hiểu thêm và xây dựng hệ thống mạng phù hợp với nhu cầu của bạn.


Được chỉnh sửa bởi Dnulib